Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Financiele resultaten eerste halfjaar 2011

Persbericht

Renault kondigt een nettoresultaat aan van 1 253 miljoen euro, een stijging van 52%, en een positieve operationele free cash flow voor de automobieldivisie van 121 miljoen euro

“De recordverkoop in het eerste halfjaar bevestigt het sterke groeipotentieel van de Groep op internationaal niveau. De financiële resultaten zijn beïnvloed door externe ontwikkelingen inclusief de bevoorradingsproblemen waarvan de invloed in het tweede halfjaar zal afnemen en mede door de aanzienlijke stijging van grondstofprijzen. In deze context bevestigt de Groep de doelstelling van een operationele free cash flow van meer dan 500 miljoen euro voor het jaar 2011” verklaart Carlos Ghosn, CEO van Renault.

Voor het eerste halfjaar van 2011 komt de omzet van de Groep uit op 21 101 miljoen euro, een stijging van 7,3%. Gesteund door de groei in het buitenland, bereikt de bijdrage van de automobieldivisie aan de omzet 20 143 miljoen euro. Deze groei van 7,3% in vergelijking met het eerste halfjaar van 2010 is hoofdzakelijk het gevolg van de verbeterde verkoopmix en stijgende volumes. In Frankrijk werd het marktaandeel van de Groep negatief beïnvloed door beperkte beschikbaarheid van auto’s in de eerste 3 maanden van 2011. Vanaf april werd dit effect versterkt door beschikbaarheidsproblemen naar aanleiding van de tsunami in Japan.

De Groep behaalde in het eerste halfjaar van 2011 een operationele marge van 630 miljoen euro, ofwel 3,0% van de omzet, tegenover 780 miljoen euro en 4,0% in het eerste halfjaar van 2010.

De operationele marge van de automobieldivisie bedraagt 221 miljoen euro, ofwel 1,1% van de omzet, een daling van 189 miljoen euro ten opzichte van het eerste halfjaar van 2010. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door:

• een stijging van grondstofprijzen voor -313 miljoen euro, gecompenseerd door het plan voor kostenreductie (Monozukuri) voor + 279 miljoen euro,
• een negatief wisselkoers effect van 102 miljoen euro,
• de toename van de volumes voor + 59 miljoen euro.
• een verstoord evenwicht tussen mix/prijs voor -91 miljoen euro in een concurrerende Europese markt die verstoord is door bevoorradingsproblemen.

In totaal hebben de bevoorradingsproblemen ten gevolge van de tsunami in Japan een negatieve invloed gehad op de operationele marge van de automobieldivisie voor een geschat bedrag van 150 miljoen euro in het eerste halfjaar. De gevolgen hadden vooral betrekking op de productie, verkoopaanbiedingen en logistiek.

De bijdrage van Verkoopfinancieringen aan de operationele marge van de Groep bedraagt 409 miljoen euro ten opzichte van 370 miljoen euro in 2010. Deze stijging van 39 miljoen euro wordt verklaard door het gevolg van de stijgende uitstaande bedragen en de zeer beperkte risicokosten, die een historische laag niveau bereikten. Renault laat in het eerste halfjaar van 2011 een nettowinst zien van 557 miljoen euro op basis van zijn aandeel in het resultaat van partnerbedrijven, met name Nissan, AB Volvo en AvtoVaz.

1Operationele free cash flow: vermogen tot financiering uit eigen middelen (exclusief dividenden ontvangen van partnerbedrijven) met aftrek van de materiële en immateriële netto-investeringen van de cessies + /- variatie van de behoefte aan kapitaalomzetfondsen

Tags Financieel
downloads

over Renault Group