Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Verbeterde operationele marge in een omgeving met tegenstellingen

Financiële resultaten eerste halfjaar 2014

Persbericht

"Dankzij het succes van de onlangs gelanceerde modellen zijn het aantal registraties en de winst van Renault in het eerste halfjaar gestegen. Deze resultaten zijn in lijn met de doelstelling voor het volledige jaar", aldus Carlos Ghosn, President en CEO van Renault.

Met de verkoop wereldwijd van 1.365.988 auto’s per eind juni 2014 is het aantal registraties van personenauto’s en lichte bedrijfswagens van de Renault Groep in het eerste halfjaar 2014 met 4,1% gestegen, op een mondiale markt die met 4,7% is gestegen. In de eerste helft van het jaar droegen de sterke prestaties van de Groep in Europa, ingegeven door het succes van nieuwe modellen, bij aan het hogere marktaandeel van 1,0 punt. Hierdoor was de Groep in staat de sterke vertraging in zijn belangrijkste opkomende markten te compenseren.

De omzet van de Groep in het eerste halfjaar 2014 bedraagt € 19.820 miljoen, een daling van 3,0% ten opzichte van het 1e halfjaar 2013.
De bijdrage van de divisie Auto aan de omzet bedraagt € 18.739 miljoen, een daling van 3,3% ten opzichte van het 1e halfjaar 2013. Deze daling is voornamelijk het gevolg van een negatief wisselkoerseffect. Ondanks de stijging van het aantal registraties was het volume-effect ook negatief. Hieruit blijkt dat een correctie had plaatsgevonden op de voorraden van het dealernetwerk.
Tegelijkertijd profiteert de Groep van een stijging van verkopen aan partnerbedrijven en boekte een positief prijseffect, voortvloeiend uit het beleid in opkomende markten om de zwakke buitenlandse valuta’s te compenseren.

De operationele marge van de Groep bedraagt € 729 miljoen, tegenover € 583 miljoen in het eerste halfjaar 2013, ofwel 3,7% van de omzet (2,9% in het eerste halfjaar 2013).
De operationele marge van de divisie Auto stijgt met € 137 miljoen tot € 348 miljoen, ofwel 1,9% van de omzet. Dit betere resultaat wordt bereikt ondanks negatieve koerseffecten van buitenlandse valuta’s en effecten van mix/prijs/productverrijking, dankzij grotere volumes in Europa en strikte kostenbeheersing.
De bijdrage van Verkoopfinanciering aan de exploitatiewinst van de Groep bedraagt € 381 miljoen, tegenover € 372 miljoen in het eerste halfjaar 2013. Hieruit blijkt een stijging van gemiddeld uitstaande leningen en een sterkere bijdrage van diensten. De risicokosten (inclusief landenrisico) blijven beheerst op 0,47% van het gemiddelde bedrag aan uitstaande leningen, tegenover 0,40% in het eerste halfjaar van 2013.

De overige exploitatiebaten en -lasten bedragen – € 265 miljoen, hoofdzakelijk als gevolg van een voorziening voor het competitiviteitsakkoord in Frankrijk en waardevermindering van activa.

Zo komt het exploitatieresultaat uit op € 464 miljoen, tegenover – € 249 miljoen in het eerste halfjaar van 2013.

De bijdrage van partnerbedrijven, voornamelijk Nissan, komt in de eerste helft van 2014 op
€ 725 miljoen, tegenover € 749 miljoen in het eerste halfjaar 2013.

Het netto resultaat komt uit op € 801 miljoen en het Groepsaandeel op € 749 miljoen (€ 2,75 per aandeel, tegenover € 0,14 per aandeel in het eerste halfjaar 2013).

De free cash flow van de divisie Auto over de periode is negatief met € 360 miljoen, waarbij rekening is gehouden met een negatieve variatie in de behoefte aan bedrijfskapitaal van
€ 861 miljoen.

Eind juni 2014 vertegenwoordigen de totale voorraden (inclusief het dealernetwerk) 62 verkoopdagen, tegenover 67 eind juni 2013.

De netto liquiditeitspositie van de divisie Auto eind juni 2014 blijft positief met € 791 miljoen, gedaald van € 970 miljoen ten opzichte van 31 december 2013.

Lees het volledige persbericht in de bijlage.

Tags Financieel

over Renault Group