Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Financiële resultaten Renault eerste halfjaar 2013

Persbericht

Door het succes van de nieuwe modellen en beheersing van de kosten houdt Renault stand in een nog steeds zeer onzeker economisch klimaat en realiseert het een operationele marge van 583 miljoen euro.

“In een moeilijk economisch klimaat en dankzij het succes van de nieuwe modellen, de beheersing van de kosten en de inzet van iedereen realiseerde de divisie Auto van de Renault Groep in het eerste halfjaar een positieve operationele marge. We zitten op koers om onze doelstellingen voor het jaar 2013 te behalen,” verklaarde Carlos Ghosn, CEO van Renault.

De omzet van de groep in het eerste halfjaar van 2013 bedraagt 20,441 miljard euro, een daling met 0,9 %. De zich doorzettende groei op het internationale niveau kon de zwakke prestaties van de Europese markt niet compenseren.

Het aandeel van de divisie Auto in de omzet bedraagt 19,383 miljard euro, een daling met 0,9 % ten opzichte van het eerste halfjaar van 2012, hoofdzakelijk als gevolg van negatieve wisselkoerseffecten en het gedaalde aantal registraties. Dat laatste werd echter getemperd door toenemende voorraden van de dealers.

Parallel daaraan ervaart de groep een positieve ontwikkeling van het productaanbod door de lancering van nieuwe modellen met daarnaast een positief prijseffect. Dat laatste is een gevolg van het strikte prijsbeleid van de groep om de merkwaarde van Renault te versterken en de zwakte van bepaalde deviezen te compenseren.

De operationele marge van de groep in het eerste halfjaar van 2013 bedraagt 583 miljoen euro, tegenover 508 miljoen euro1 in het eerste halfjaar van 2012, en maakt 2,9 % uit van de omzet (2,5 % in het eerste halfjaar van 2012).

De operationele marge van de divisie Auto is positief en bedraagt 211 miljoen euro (1,1 % van de omzet), een stijging met 95 miljoen euro ten opzichte van het eerste halfjaar van 2012. Ondanks een negatief volume- en wisselkoerseffect profiteert de groep van het gevoerde prijzenbeleid en de beheersing van de kosten.

De divisie Verkoopfinanciering draagt 372 miljoen euro bij aan de operationele marge van de groep, tegenover 392 miljoen euro1 in het eerste halfjaar van 2012. Die daling met 20 miljoen euro is met name het gevolg van een ongunstig wisselkoerseffect in Brazilië, een lichte stijging van de distributiekosten en een verbetering van de risicokosten tot 0,40 % van het gemiddelde werk in uitvoering (0,44 % in het eerste halfjaar van 2012).

De andere opbrengsten en exploitatiekosten zijn negatief en bedragen 832 miljoen euro, hoofdzakelijk als gevolg van een reserve van 512 miljoen euro ter dekking van de activiteiten van de groep in Iran na de verscherping van de sancties, 227 miljoen euro aan waardeverminderingen op bepaalde programma’s, en 173 miljoen euro aan herstructureringskosten verbonden aan het in Frankrijk ondertekende competitiviteitsakkoord. Het bedrijfsresultaat bedraagt daardoor -249 miljoen euro, tegenover 545 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2012.

Het aandeel van de geassocieerde ondernemingen, hoofdzakelijk Nissan, bedraagt 749 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2013.

Het nettoresultaat bedraagt 97 miljoen euro. Het nettoresultaat Groepsaandeel bedraagt 39 miljoen euro (0,14 euro per aandeel tegenover 2,703 euro per aandeel in het eerste halfjaar van 2012).

De operational free cash flow van de divisie Auto is met 31 miljoen euro licht negatief, dat is inclusief een toename van het benodigde werkkapitaal van 138 miljoen euro sinds 31 december 2012. De totale voorraad vertegenwoordigt 67 dagen verkoop tegenover 65 dagen per eind december 2012.

De nettoliquiditeitspositie van de divisie Auto neemt af met 800 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2012 en bedraagt 732 miljoen euro per 30 juni 2013.

RCI Banque ging verder met de diversificatie van de herfinanciering via de activiteit deposito-vergaring, goed voor 2,6 miljard euro aan uitstaande bedragen eind juni 2013 in Frankrijk en Duitsland.

VOORUITZICHTEN 2013
Het economische klimaat is moeilijker dan voorzien, met name in Frankrijk. Dankzij het succes van de nieuwe modellen en het beleid van kostenbeheersing blijft de groep (indien de omstandigheden op de markt niet opnieuw slechter worden) echter op koers om zijn doelstellingen voor het jaar te behalen:

het aantal registraties internationaal verhogen,

een positieve operationele marge realiseren in de divisie Auto,

een positieve operational free cash flow genereren in de divisie Auto.

Geconsolideerde halfjaarlijkse resultaten van Renault

In miljoen euro 1ste HALFJAAR 2013 1ste HALFJAAR 2012 Gecorrigeerd3 1ste HALFJAAR 2012 Gepubliceerd
Omzet Groep 20.441 20.622 20.935
Operationele marge
Als % van de omzet
583
2,9%
508
2,5%
482
2,3%
Andere opbrengsten en exploitatiekosten -832 37 37
Bedrijfsresultaat -249 545 519
Financieel resultaat -139 -154 -127
Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 749 619 630
Waarvan: Nissan 766 553 564
        Volvo 68 68
        AUTOVAZ -10 4 4
Courante en uitgestelde belastingen -264 -236 -236
Nettoresultaat 97 774 786
Nettoresultaat Groepsaandeel 39 734 746
Operational free cash flow van de divisie Auto -31 -207 -200

BIJKOMENDE INFORMATIE
De geconsolideerde rekeningen van de groep per 30 juni 2013 werden door de Raad van Bestuur op 25 juli 2013 afgesloten.
De bedrijfsaccountants van de Groep hebben de rekeningen geauditeerd en het verslag over de halfjaarlijkse financiële informatie wordt momenteel opgesteld.
Het activiteitenverslag met de volledige analyse van de financiële resultaten van het eerste halfjaar 2013 is beschikbaar op www.renault.com in de rubriek “Finance”.

1 Gecorrigeerd naar aanleiding van de toepassing met terugwerkende kracht van de normen IFRS 11 “Joint Arrangements” en herziene IAS 19 “Employee Benefits” cf toelichting 2-B
2 Internationaal: Amerika, Azië-Pacific, Euromed-Afrika en Eurazië.
3 Gecorrigeerd naar aanleiding van de toepassing met terugwerkende kracht van de normen IFRS 11 “Joint Arrangements” en herziene IAS 19 “Employee Benefits” cf toelichting 2-B

Tags Financieel
downloads

over Renault Group