Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Groupe RENAULT presenteert ontwerp van besparingsplan voor vaste kosten van ruim 2 miljard euro voor drie jaar voor

Persbericht

SCHIPHOL-RIJK – Zoals beloofd bij de bekendmaking van de jaarresultaten presenteert Groupe Renault vandaag zijn transformatieplan dat gericht is op een besparing van meer dan 2 miljard euro over de komende drie jaar en de basis legt voor een nieuw concurrentievermogen.

Groupe Renault logo

De moeilijkheden waarmee Groupe Renault wordt geconfronteerd, vanwege de grote crisis die de auto-industrie treft en de urgentie van de ecologische transitie, zijn dwingende redenen voor de onderneming deze transformatie te versnellen.

Het ontwerpplan zal de veerkracht van het bedrijf versterken door zich te concentreren op het genereren van cashflow, terwijl de klant centraal blijft staan bij alle prioriteiten. Het plan is gebaseerd op een efficiëntere aanpak van de operationele activiteiten en rigoureus beheer van middelen.

Daarnaast legt het conceptplan de basis voor de lange termijnontwikkeling van Groupe Renault. In Frankrijk wordt de groep georganiseerd rond strategische bedrijfsgebieden met een veelbelovende toekomst: elektrische voertuigen, lichte bedrijfsvoertuigen, circulaire economie en innovatie met hoge toegevoegde waarde.

Deze grote, regionale expertisecentra in Frankrijk vormen de kern van het herstel van Groupe Renault. In Flins en Guyancourt moeten de activiteiten worden gereorganiseerd.

Als Groupe Renault van plan is om noodzakelijke personeelswijzigingen door te voeren om een terugkeer naar winstgevende en duurzame groei mogelijk te maken, worden die gevoerd door middel van een correcte dialoog met sociale partners en lokale autoriteiten.

De aanpassingen zouden dan gebaseerd zijn op omscholing, interne mobiliteit en vrijwillig vertrek. De veranderingen worden gespreid over drie jaar en hebben betrekking op bijna 4.600 arbeidsplaatsen in Frankrijk, terwijl het aantal posten in de rest van de wereld met meer dan 10.000 wordt teruggebracht.

“Ik heb vertrouwen in onze troeven, onze waarden en in het management van het bedrijf om de beoogde transformatie van dit plan succesvol te laten verlopen en de groep weer volledig tot zijn recht te laten komen. De geplande veranderingen zijn fundamenteel om de duurzaamheid van het bedrijf en de ontwikkeling op lange termijn te waarborgen. Met de steun van onze alliantiepartners kunnen we onze doelstellingen bereiken en Groupe Renault de komende jaren tot een belangrijke speler in de auto-industrie maken. We zijn ons volledig bewust van onze verantwoordelijkheid en de geplande transformatie kan alleen bereikt worden met respect voor alle belanghebbenden en door middel van een correcte, sociale dialoog,” aldus Jean-Dominique Senard, voorzitter van de raad van bestuur van Renault.

“In de context van onzekerheid en complexiteit is dit project van vitaal belang om solide en duurzame prestaties te garanderen, met klanttevredenheid als prioriteit. Door te profiteren van onze vele activa, zoals de elektrische auto, te profiteren van de middelen en technologie van Groupe Renault en de Alliantie en de complexiteit van de ontwikkeling en productie van onze voertuigen te verminderen, willen we schaalvoordelen genereren om de winstgevendheid te herstellen en onze ontwikkeling in Frankrijk en internationaal te verzekeren. Dit project stelt ons in staat om met vertrouwen naar de toekomst te kijken”, voegt Clotilde Delbos, interim Chief Executive Officer van Renault, toe.

Het project omvat de volgende hoofdelementen:

 • Verbetering van de efficiëntie en verlaging van de ontwikkelingskosten door te profiteren van de versterkte verworvenheden van de Alliantie, ongeveer € 800 miljoen:
  • Het stroomlijnen van voertuigontwerp en -ontwikkeling: vermindering van de diversiteit van onderdelen, verhoging van de standaardisatie en Leader-Follower-programma’s binnen de Alliantie
  • Optimalisatie van middelen: concentratie van de ontwikkeling van strategische technologie met hoge toegevoegde waarde in ontwikkelingscentra in Ile-de-France, optimalisatie van het gebruik van de R&D-centra in het buitenland en door middel van uitbesteding en optimalisatie van digitale validatiemiddelen
 • Optimalisatie van productiebesparing van circa € 650 miljoen:
  • Versnelling van de transformatie van fabrieken door de generalisatie van Industry 4.0
  • Procesverbetering bij nieuwe ontwikkelingsprojecten: het versnellen van digitalisering en ‘design to process’
 • Herstructurering van industriële capaciteit
  • Wereld productiecapaciteit van 4 miljoen voertuigen in 2019 naar 3,3 miljoen tegen 2024 (Harbourreferentie)
  • Aanpassing van productiepersoneel
  • Annulering van geplande capaciteitsvergroting in Marokko en Roemenië, onderzoek naar de aanpassing van de productiecapaciteit in Rusland en onderzoek naar de reorganisatie van wereldwijde versnellingsbakproductie
 • In Frankrijk zullen vier werkhypothesen voor het optimaliseren van de productie het onderwerp zijn van diepgaand overleg met alle belanghebbenden, met name sociale partners en lokale autoriteiten:
  • Renault start een raadplegingsproces over de fabrieken in Douai en Maubeuge om de oprichting te bestuderen van een geoptimaliseerd kenniscentrum voor elektrische voertuigen en lichte bedrijfsvoertuigen in Noord-Frankrijk
  • Verkenning van de reconversie van de Dieppe-fabriek aan het einde van de productie van de Alpine A110
  • Creatie van een circulair economie-ecosysteem in de fabriek in Flins, inclusief de overdracht van de activiteiten van de fabriek in Choisy-le-Roi
  • Strategische wijziging van de Fonderie de Bretagne
 • Verhoogde efficiëntie van ondersteunende functies, ongeveer € 700 miljoen:
  • Optimalisatie van algemene marketingkosten: digitalisering om marketingkosten te verlagen, de organisatie efficiënter te maken, kosten voor ondersteunende functies te verlagen, etc.
 • Heroriëntatie van de kernactiviteiten van de groep voor een betere toewijzing van middelen die met name betrekking hebben op:
  • Onderdeel van het RRG geïntegreerd distributienetwerk in Europa
  • De overdracht van het belang van Groupe Renault in Dongfeng Renault Automotive Company Ltd (DRAC) aan Dongfeng Motor Corporation in China en de beëindiging van de activiteiten van Renault op het gebied van verbrandingsmotoren in China.

Deze plannen zullen in lijn met de geldende voorschriften aan de medezeggenschapsorganen worden voorgelegd. De geschatte kosten voor de uitvoering van het plan bedragen € 1,2 miljard.

Meer nieuws over Groupe Renault.

downloads

over Renault Group