Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Is het nieuwe logo van Dacia een beetje te pruimen?

Dacia
Is het nieuwe logo van Dacia een beetje te pruimen?

Over Dacia