Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Mededeling van de Raad van Bestuur

Persbericht

BOULOGNE-BILLANCOURT – De Raad van Bestuur van Renault kwam op 24 januari 2019 om 10.00 uur bijeen onder voorzitterschap van Philippe Lagayette, Lead Independent Director.

Groupe Renault logo

De Raad heeft kennisgenomen van het ontslag van de huidige Voorzitter en Chief Executive Officer. De Raad is vol lof over de prestaties van de Alliantie, waardoor die is uitgegroeid tot de grootste automobielfabrikant ter wereld.

De Raad van Bestuur maakt van deze gelegenheid gebruik om het bestuur van Renault anders in te richten en de functies van Voorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Executive Officer van elkaar te scheiden.

Behalve de gebruikelijke functies moet de Voorzitter van de Raad van Bestuur ook het bestuur van Renault evalueren en, indien nodig, te wijzigen om de overgang naar de nieuwe organisatiestructuur te waarborgen. Hij zal zijn voorstellen voor wijzigingen voorleggen aan de Raad van Bestuur voorafgaande aan de eerstvolgende algemene aandeelhoudersvergadering.

Tevens is de Raad van Bestuur van Renault voornemens actief toezicht te houden op het functioneren van de Alliantie en geeft zijn Voorzitter volledige verantwoordelijkheid over het beheer van de Alliantie namens Renault, in samenwerking met de Chief Executive Officer.

In deze hoedanigheid is de Voorzitter van de Raad van Bestuur van Renault de belangrijkste contactpersoon voor alle partners binnen de Alliantie ten aanzien van organisatie en ontwikkeling. Elk Alliantie-voorstel dat hij zinvol acht voor de toekomst van Renault legt hij voor aan de Raad van Bestuur. Hij wordt de belangrijkste vertegenwoordiger van Renault in de bestuursorganen van de Alliantie en bij Nissan als Renault het recht heeft om voorstellen in te dienen.

De Chief Executive Officer coördineert de activiteiten van de Alliantie namens Renault op operationeel gebied onder het gezag van de Voorzitter.

De Raad van Bestuur heeft de heer Jean-Dominique Senard verkozen tot Voorzitter. Thierry Bolloré is door de Raad benoemd tot Chief Executive Officer.

De Raad van Bestuur van Renault spreekt zijn vertrouwen uit in het nieuwe leiderschap en wenst het alle succes toe in zijn missie.

Foto's

Over Renault Group