Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

100% Renault, ook ná schadeherstel

Renault Erkend Schadeherstel vernieuwd

Persbericht

SCHIPHOL-RIJK – Renault heeft zijn schadelabel Renault Erkend Schadeherstel (RES) vernieuwd. Hiermee onderstreept Renault de kwaliteit van het voertuig, ook na schade. Het label sluit weer volledig aan bij de schademarkt die volop in beweging is. Wijzigingen zitten vooral in de uitvoering van de loketfunctie en de opleiding van de Cartech: een technicus die binnen het schadeherstelbedrijf de vereiste reparatiekwaliteit aan de diverse Renault-modellen moet garanderen. De beginselen van Renault Erkend Schadeherstel zijn echter niet veranderd. Nog altijd draait alles om veiligheid, kwaliteit en efficiency. Het vernieuwde schadelabel gaat per 1 januari 2012 in.

Als basis voor Renault Erkend Schadeherstel geldt de Eurogarant-norm van FOCWA. Renault heeft in een eenvoudige richtlijn beschreven wat daarbovenop nodig is voor een RES-erkenning, zoals de aanwezigheid van minimaal één zogenoemde Cartech (Autoschadetechnicus) per schadeherstelbedrijf. Naast zijn basisopleiding dient deze persoon alle door Renault aangeboden trainingen te volgen. De Cartech ziet er bij alle activiteiten binnen het schadeherstelbedrijf op toe dat de auto wordt hersteld conform de eisen van Renault. Hierbij dient te worden gebruikgemaakt van het juiste gereedschap en de correcte diagnoseapparatuur. Samen met het gebruik van originele Renault-onderdelen garandeert dit het volledige behoud van de fabrieksgarantie van Renault. Na het herstel van de auto ontvangt de berijder het Renault Merkgarantiebewijs van 4 jaar, een bevestiging dat de auto conform de eisen van Renault gerepareerd is.

Daarnaast is de loketfunctie verschoven. Steeds vaker worden berijders door de opdrachtgever direct naar het schadeherstelbedrijf gestuurd bij afhandeling van schade. Bij een bezoek aan het schadeherstelbedrijf zal een berijder duidelijk herkennen dat er sprake is van een RES-bedrijf. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om schade te laten afhandelen via het dealerbedrijf.

Renault toetst de schadebedrijven met Renault Erkend Schadeherstel-label regelmatig aan de hand van audits.

Passend antwoord
‘Opdrachtgevers kopen professioneler in met als gevolg druk op de kosten, de kwaliteit en het proces. Schadesturing is inmiddels een normaal fenomeen. Met het vernieuwde Renault Erkend Schadeherstel sluiten we weer volledig aan op deze markt die volop in beweging is’, aldus Gian Russchen, Business Unit Manager B2B After Sales bij Renault Nederland.

Alle schadeherstelbedrijven die aan de Eurogarant-norm van FOCWA voldoen, komen in aanmerking voor Renault Erkend Schadeherstel. De schadeherstelbedrijven binnen de dealerorganisatie van Renault Nederland en de voormalige RES-bedrijven (vanwege de introductie van het vernieuwde label zijn alle oude contracten opgezegd) krijgen hierbij voorrang.

Voor meer informatie kijk op: www.renault.nl/services/schadeherstel

downloads

over Renault Group