Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Renault Group ondertekent overeenkomst met Terrafame voor een duurzame bevoorrading van nikkel

Persbericht

Renault Group, een belangrijke speler in de autosector en pionier op de Europese markt van elektrische voertuigen, ondertekent een bevoorradingscontract met het Finse bedrijf Terrafame, een van de belangrijkste metaalproducenten voor de fabricage van batterijen voor elektrische voertuigen. Met dit akkoord verzekert Renault Group zich van een aanzienlijke bevoorrading met nikkelsulfaat, goed voor een jaarlijkse capaciteit van ongeveer 15 GWh. De bedoeling van deze samenwerking is om de impact op het milieu te verminderen en een tot nu toe ongezien traceerbaarheidssysteem in te voeren in de bevoorradingsketen voor batterijen.

Met de oprichting van de industriële pool voor elektrische voertuigen Renault ElectriCity positioneert Renault Group zich als speerpunt voor het gebruik van krachtigere, koolstofarme en herbruikbare batterijen. In combinatie met het partnerschap met Vulcan om de levering van koolstofarm lithium veilig te stellen en de alliantie met Veolia & Solvay om batterijmaterialen in gesloten kring te recycleren, betekent dit akkoord een nieuwe stap in de richting van de vermindering van de ecologische voetafdruk van elektrische voertuigen en de doelstelling van Renault Group om tegen 2040 koolstofneutraal te zijn in Europa.

Gianluca De Ficchy, inkoopdirecteur van de Alliantie en algemeen directeur van de Alliance Purchasing Organization (APO), legt uit: “Het partnerschap met Terrafame is een concrete stap in de richting van de doelstelling om de koolstofvoetafdruk van de aankopen van Renault Group tegen 2030 met 30% te verminderen. De vermindering van de CO2-uitstoot en de traceerbaarheid van batterijchemicaliën zijn cruciale uitdagingen voor de elektrische mobiliteit en de energietransitie; op het vlak van duurzame ontwikkeling en behoud van hulpbronnen biedt Terrafame dankzij zijn unieke productiemethode hier een aanzienlijk voordeel. Het industriële ecosysteem genereert een koolstofvoetafdruk van nikkelsulfaat die meer dan 60% onder het sectorgemiddelde ligt.”

Joni Lukkaroinen, CEO van Terrafame, voegt eraan toe: “Via dit partnerschap zijn we erg trots op onze bijdrage aan de totstandkoming van een milieuvriendelijke waardeketen van batterijen in Europa. De ambitie van Renault Group engageert ons om een duurzame en verantwoorde bevoorradingsketen op lange termijn uit te bouwen, met bestellingen op basis van nikkelsulfaat tot 300.000 elektrische voertuigen per jaar. Wij zijn verheugd over deze veelbelovende samenwerking waarmee we kunnen bijdragen tot een koolstofarme mobiliteit en vervoer.”

Die rechtstreekse samenwerking tussen een autoconstructeur en een speler in de toeleveringsketen van de metallurgie vormt een ingrijpende verandering in de waardeketen van de batterij. Het productieproces van Terrafame, dat gebaseerd is op bioleaching (winning van metalen uit hun ertsen door het gebruik van levende organismen), gebruikt ongeveer 90% minder energie dan het gemiddelde van de industrie voor de productie van nikkelsulfaat. Bovendien begint en eindigt het geïntegreerde productiesysteem van Terrafame op een enkel industrieterrein, van de mijn tot de productie van chemische producten voor batterijen. Deze ene plek in combinatie met de energie-efficiëntie van de site maakt het mogelijk om de ecologische voetafdruk te verkleinen en een totale transparantie in de hele keten te garanderen. Dit gevolg voor de hele keten vereenvoudigt niet alleen het risicobeheer, maar draagt ook bij tot de transparantere prijsmechanismen.

Het memorandum is niet volledig, maar weerspiegelt het wederzijds begrip van de partijen en hun gezamenlijke voornemen om hun samenwerking op het gebied van de grondstoffen voor batterijen te verdiepen. De partijen streven ernaar om een pakket bindende overeenkomsten in te voeren waarbij ook andere actoren in de waardeketen van batterijen voor elektrische voertuigen betrokken zijn om deel te nemen aan deze ontwikkelingsfase.

over Renault Group