Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Renault schort industriële activiteiten op in Rusland

Corporate   Persbericht

De raad van bestuur van Renault Group is vandaag bijeengekomen en heeft het volgende besloten:

  • De werkzaamheden van Renault Group in de fabriek in Moskou worden per direct opgeshort.
  • Gezien de rol in AVTOVAZ, evalueert de Renault Group de beschikbare opties, rekeninghoudend met de huidige situatie en handelend op verantwoorde wijze jegens zijn 45.000 werknemers in Rusland.
Renault Group herinnert eraan dat het al de nodige maatregelen neemt om aan de internationale sancties te voldoen.

Bijgevolg moet Renault Group zijn financiële vooruitzichten voor 2022 herzien met:

  • Een operationele marge van de Group van ongeveer 3% (versus ≥ 4% voorheen);
  • Een positieve operationele vrije kasstroom voor de auto-industrie (vs ≥ €1 Bn voorheen).

***

Een non-cash aanpassing ten behoeve van de boekhoudkundige waarde van de geconsolideerde immateriële activa, materiële vaste activa en goodwill worden geboekt op het moment dat de resultaten van het eerste semester 2022 bekend zijn. Per 31 december 2021 bedroeg deze waarde 2.195 miljoen euro.

***

Renault Group blijft zich richten op de uitvoering van het strategisch plan Renaulution. Het beleid zal worden voortgezet dat gericht is op waardebehoud, op versterken van de concurrentiekracht en op versnellen van het kostenbesparingsprogramma.

downloads

over Renault Group