Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Renault Statement 19 januari 2016

Persbericht   Personenauto's

1. Renault bevestigt dat er een wereldwijde terugroepcampagne wordt gehouden voor 15.000 Renault Captur en Kadjar voorzien van dCi 110 motoren. Het betreft het updaten van de calibratie van de rekeneenheid van auto’s geproduceerd tussen februari en september 2015. Het probleem is bekend en inmiddels aangepast in de productie vanaf september 2015. In Nederland betreft het 163 Renault Kadjar modellen en 17 Renault Captur modellen met dCi 110 motor.
2. Daarnaast ontkent Renault te hebben verklaard dat er 700.000 auto’s bij deze terugroepcampagne zijn betrokken.
3. Alle auto’s van Renault zijn comform de wetgeving. Renault onderzoekt naast de huidig geldende Euro6b normen die volstrekt worden gerespecteerd – of er voor klanten die daar behoefte aan hebben, een verbetering van de uitlaatgassen aangeboden kan worden.

4. Naleving van de reglementen
Alle geleverde auto’s met dieselmotor van de Renault Groep, zijn conform de wetgeving en volgens de vereiste Euro 6 normen gehomologeerd. Er is niets in de auto’s aangebracht om de regels te omzeilen.

De homologatietests zijn uitgevoerd in laboratoria onder omstandigheden die strikt gedefinieerd zijn in de homologatieprocedure van het geldende testprotocol, de New European Driving Cycle (NEDC), en kunnen geheel worden gereproduceerd. Bij het testen wordt de uitstoot van vervuilende stoffen (NOx, CO, HC, roetdeeltjes) gemeten, het brandstofverbruik en de daaraan gekoppelde uitstoot van CO2.

5. Het is normaal dat er verschillen zijn tussen laboratorium testresultaten en praktijktestresultaten op de weg
Dit is een bekend fenomeen
: in de praktijk gebruiken mensen hun auto allemaal anders (stad/buitenweg/snelweg, lading, onderhoud, rijstijl etc.) en in verschillende omgevingen (veel of weinig verkeer, weersomstandigheden).

6. Aanpassing van de reglementen
De NEDC homologatietests moeten in de nabije toekomst worden aangepast om een aantal aspecten te integreren.
Daarom steunt de Renault Groep de invoer van een Europese homologatietest die representatief is voor reële rijomstandigheden (Real Driving Emission) en die een uitbreiding kan vormen van de testprocedures in laboratoria.

7. Investeringen in milieuvriendelijke oplossingen
Niettemin is Renault er zich van bewust dat er nog veel meer winst geboekt kan worden op het gebied van uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in reële gebruiksomstandigheden. Renault heeft een research programma ingevoerd met als doel oplossingen te ontwikkelen die de uitstoot nog verder kunnen verlagen. Hiermee kan het verschil tussen de reële en genormeerde testen worden verkleind. Renault heeft een extra budget van 50 miljoen euro hiervoor vrijgemaakt.

downloads

over Renault Group