Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Staatssecretaris reikt erkenning mantelzorg uit aan Renault Nederland

Persbericht

Renault Nederland heeft vandaag als eerste onderneming in de automobielbranche, de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ ontvangen uit handen van staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Staatssecretaris van Rijn reikte de officiële mantelzorg Erkenning uit op 10 november 2015; de Dag van de Mantelzorg en Dementie. Renault Nederland vervult volgens het ministerie binnen de automobielbranche een voortrekkersrol met een op mantelzorgers gericht personeelsbeleid. Het hoofdkantoor van Renault in Nederland is ook als pilotorganisatie betrokken bij M-power, het nieuwe platform voor werkende mantelzorgers van de Stichting Werk&Mantelzorg, www.mantelzorgpower.nl

Levensfasebewust personeelsbeleid
“We zijn uiteraard blij met deze erkenning”, zegt Nicolien van Duinen, die als Directeur HR bij Renault Nederland de Erkenning uit handen van de staatssecretaris in ontvangst heeft genomen. “Op ons hoofdkantoor te Schiphol-Rijk hebben we in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, eind 2014 een levensfasebewust personeelsbeleid geïntroduceerd voor medewerkers van Renault Nederland en Renault Credit International (RCI).”
Renault Nederland heeft diverse verlofvormen ontwikkeld om medewerkers met een mantelzorgtaak een passende oplossing te bieden. “Aandacht, begrip, openheid en een leven lang plezier in je werk; dat zijn de sleutelwoorden van het personeelsbeleid. Een goede balans tussen werk en privé draagt bij aan de motivatie en het enthousiasme van werknemers en daardoor ook aan hun productiviteit”, aldus Van Duinen.

Ambassadeursrol
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet Renault met het uitreiken van deze Erkenning, als koploper in de schijnwerpers. Staatssecretaris Van Rijn: ‘Een goed voorbeeld van hoe het ook kan, Renault houdt bij het personeelsbeleid rekening met mantelzorgers. Mijn complimenten daarvoor. En als zij het kunnen, kunnen anderen het ook.’ Renault Nederland heeft als ambassadeur van de Stichting Werk&Mantelzorg eerder dit jaar ook brancheorganisatie BOVAG weten te interesseren. ‘BOVAG-leden maken werk van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar hoort bij dat je als werkgever oog hebt voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een zich terugtrekkende overheid en de extra druk die dat bijvoorbeeld legt op werknemers met een zwaar ziek gezins- of familielid. Het initiatief van Renault Nederland op dit gebied wordt terecht geprezen en dient voor BOVAG en BOVAG-ondernemers als inspirerend voorbeeld’, aldus Bertho Eckhardt, Voorzitter BOVAG.

De uitreiking vond plaats tijdens een werkbezoek van staatssecretaris Van Rijn aan Renault-dealer Autohaag Zeeuw in Naaldwijk.

Fotobijschrift: Staatssecretaris Van Rijn ministerie Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Nicolien van Duinen, Directeur HR Renault Nederland. 

Tags Award
Foto's

Over Renault Group