Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi start met nieuw hoofdstuk in het partnerschap

Alliance   Corporate

Na de goedkeuring van de raad van bestuur van Renault Group en Nissan Motor Co. maakt de Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi vandaag nieuwe initiatieven bekend waarmee het partnerschap naar het volgende niveau wordt getild.

Renault Group en Nissan hebben een bindende raamovereenkomst gesloten met betrekking tot de hierboven genoemde transacties. Het doel hiervan is om voor het einde van het eerste kwartaal van 2023 tot definitieve overeenkomsten te komen. De transacties die in deze definitieve overeenkomsten worden overwogen, zijn onderworpen aan een beperkt aantal opschortende voorwaarden, waaronder goedkeuringen door regelgevende instanties. De afronding vindt naar verwachting plaats in het vierde kwartaal van 2023.

Dit verstrekkende programma maakt de weg vrij voor een vernieuwing en versterking van het inmiddels 24 jaar geleden begonnen partnerschap. Doel is het creëren van een nieuwe flexibele manier van denken en het benutten van baanbrekende technologieën van de drie leden van de Alliantie. In de nieuwe fase van de Alliantie moeten meer groeimogelijkheden worden gecreëerd en moet de operationele efficiëntie worden veiliggesteld voor elk merk in de Alliantie om te innoveren en te transformeren in de snel veranderende markt voor automotive producten en mobiliteitsdiensten.

Details van de bindende raamovereenkomst zijn bekendgemaakt tijdens een gezamenlijke conferentie die plaatsvond in Londen:

Operationele projecten die veel waarde creëren

Een jaar na het vaststellen van de routekaart van de Alliantie op weg naar 2030 , maken de partners bekend dat zij nieuwe, belangrijke projecten in Latijns-Amerika, India en Europa overwegen die gericht zijn op het leveren van grootschalige en bruikbare voordelen voor alle leden van de Alliantie op drie vlakken: markten, auto’s en technologieën. Elk merk moet op middellange termijn profiteren van deze waarde creërende projecten, terwijl die ook zorgen voor voordelen op korte termijn door zowel kostendeling als het voorkómen van kosten.

Latijns-Amerika

De vier projecten in Latijns-Amerika die worden overwogen:

 • Een nieuwe halftons pick-up, ontwikkeld door Renault Group en gedeeld met Nissan in Argentinië.
 • Voortzetting van de succesvolle samenwerking aan een eentons pick-up van de Nissan Frontier en Renault Alaskan. Renault Group zou de pick up in Cordoba (Argentinië) produceren voor zowel Renault als Nissan.
 • Nissan zou in Mexico een nieuw model voor Renault Group produceren – het zou voor het eerst in twintig jaar zijn dat daar een model van Renault wordt geproduceerd.
 • Aanvullend zouden Nissan en Renault Group twee zeer betaalbare, gezamenlijk ontwikkelde EV’s in het A-segment op de markt brengen, beide gebaseerd op het CMF-AEV-platform (Common Module Family).

India

 • Voor de Indiase markt en voor export willen Renault Group en Nissan samenwerken aan diverse nieuwe auto’s, onder meer nieuwe SUV’s voor zowel Renault Group als Nissan, en een nieuwe auto voor Nissan die is afgeleid van de Renault Triber.
 • En net als voor Latijns-Amerika overwegen Nissan en Renault Group gezamenlijk ontwikkelde EV’s in het A-segment.

Europa

De partners onderzoeken de mogelijkheden van de volgende initiatieven in Europa:

 • Het gebruikmaken door Renault Group en Mitsubishi Motors van componenten van de Renault Captur en Clio om twee nieuwe modellen te ontwikkelen voor de volgende generatie van de Mitsubishi ASX en Colt, gebaseerd op het CMF-B-platform.
 • De lancering vanaf 2026 door Renault Group van de FlexEVan, op de markt van lichte bedrijfswagens, als zijn eerste Software-Defined Vehicle, en die delen met Nissan in Europa.
 • Voor de modellengamma’s van na 2026 onderzoeken Nissan en Renault Group mogelijke samenwerkingen voor de volgende generatie van EV’s voor het C-segment. Om te zorgen voor oplaadtijden die de norm voor de markt zijn, zouden Nissan en Renault Group het delen van de technologie van de Europese modellen willen voortzetten, inclusief de mogelijke toepassing van gedeelde 800-voltarchitectuur.
 • Deze initiatieven zouden voortbouwen op bestaande wederzijdse verplichtingen, inclusief de plannen voor een toekomstige compacte EV van Nissan in het B-segment, gebaseerd op het CMF-BEV-platform. De auto zou vanaf 2026 geproduceerd worden in de ElectriCity-fabriek van Renault Group in Frankrijk.

Meer dan auto’s: samenwerking op het gebied van distributie, aftersales, laadinfrastructuur en batterijen

In Europa zou de samenwerking verder gaan dan de auto’s en de gehele levenscyclus beslaan, vanaf de distributie via het gebruiksstadium tot en met recycling en afvoeren van de auto’s.

 • Distributie, aftersales en financiering: Renault Group, Nissan en Mitsubishi Motors werken samen aan gezamenlijke kansen binnen het distributienetwerk om de winstgevendheid van dealers te ondersteunen en te vergroten en hun kosten te beperken:
  • door het aantal verkooppunten in de belangrijkste markten te vergroten;
  • door gezamenlijke strategieën te ontwikkelen voor occasions, aftersales en financiering, gebruikmakend van de sterke aanwezigheid van Mobilize Financial Services in Europa.
 • Laadinfrastructuur voor EV’s: Renault Group en Nissan overwegen om een gezamenlijke laadinfrastructuur in Europa uit te rollen bij de dealers van zowel Renault Group als Nissan (charging@dealer).
 • Circulaire economie: Renault Group en Nissan willen gezamenlijke partners selecteren voor de recycling van batterijen van hun auto’s die het einde van hun levenscyclus hebben bereikt en voor hun productieafval.

Grotere strategische flexibiliteit met nieuwe initiatieven waaraan partners kunnen deelnemen

Op het gebied van verbeterde samenwerking zijn de drie Alliantie-partners overeengekomen om hun bestaande strategieën op het gebied van elektrificatie en emissiearme technologie onder de loep te nemen en te investeren in en samen te werken aan projecten van partners, die toenemende waarde kunnen bieden aan elk merk afzonderlijk.

Deze flexibele strategische initiatieven zijn ontworpen als aanvulling op de bedrijfsplannen van de partners, zoals Nissan Ambition 2030 en Renaulution, terwijl elk merk gebruikmaakt van gemeenschappelijkheid en investeringsmogelijkheden om hun eigen doelstellingen te verwezenlijken voor duurzame groei en het beperken van koolstofemissies.

De samenwerkingsgebieden die worden overwogen:

 • Nissan wil tot 15% investeren in Ampere, Renault Groups EV & Software-tak in Europa. Het doel daarvan is om een strategische investeerder te worden. Via deze voorgenomen investering in Ampere zou Nissan zijn zakelijke kansen voor Nissan in Europa kunnen vergroten en versnellen.
 • Mitsubishi Motors wil ook de investering in Ampere overwegen.
 • Nissan en Mitsubishi Motors zouden klant worden van het Horse-project van Renault Group, een initiatief om schaalvergroting en betere marktdekking te realiseren voor de emissiearme verbrandingsmotor (ICE) en de technologie van hybride aandrijflijnen.

Deze initiatieven zouden de bestaande samenwerkingen op het gebied van technologie aanvullen, zoals bij de All Solid-State Battery (ASSB), Software-Defined Vehicle (SDV), geavanceerde bestuurdersassistentiesystemen (ADAS) en autonoom rijden.

Evenwichtig wederzijds aandeelhouderschap tussen Renault Group en Nissan en krachtiger bestuur van de Alliantie

Omdat elke partner in de Alliantie zijn bedrijfsplannen realiseert, is het belangrijk om een wederzijdse aandeelhoudersstructuur en bestuursvoorwaarden te creëren, afgestemd op de doelstellingen in de nieuwe fase die de Alliantie ingaat. Eerdere Alliantie-overeenkomsten stelden de merken de afgelopen 24 jaar in staat om hun respectieve strategieën uit te voeren. Nu is echter een nieuwe aanpak nodig om de leden van de Alliantie in staat te stellen zich optimaal voor te bereiden op de kansen in de sector.

Renault Group en Nissan, de oprichters van de Alliantie, zijn daarom overeengekomen om hun wederzijdse aandeelhouderschap en bestuursvoorwaarden opnieuw in evenwicht te brengen om de effectiviteit te waarborgen en de waardecreatie te maximaliseren.

Een bindende raamovereenkomst definieert de principes van een nieuw bestuursschema en het opnieuw in evenwicht brengen van de wederzijds aandeelhouderschappen van Renault Group en Nissan. De twee merken zijn van plan om vóór 31 maart 2023 de nieuwe alliantieovereenkomst aan te gaan en de huidige overeenkomsten die de Alliantie regelen te vervangen (d.w.z. de Restated Alliance Master Agreement, de Alliance Equity Participation Agreement en het Memorandum of Understanding van 12 maart 2019).

Deze nieuwe Alliantieovereenkomst zou gelden voor een initiële periode van 15 jaar.

Opnieuw afgestemde wederzijdse aandeelhouderschappen van Renault Group en Nissan om samenwerking ook in de toekomst mogelijk te maken

 • Nissan en Renault Group zouden een aandeel van 15% in elkaar behouden, met een lock-up- en een standstill-verplichting.
 • Renault Group zou 28,4% van zijn Nissan-aandelen onderbrengen in een Frans trustfonds, waarin de stemrechten geneutraliseerd zijn, behalve voor:
  • benoemingen van bestuurders van Nissan die door Renault zijn voorgedragen (wanneer de trustee moet stemmen volgens de instructie van Renault);
  • benoemingen van bestuurders die door het Nissan Nomination Committee zijn voorgedragen, anders dan degenen die door Renault Group worden voorgedragen (wanneer de trustee moet stemmen voor besluiten en voorstellen van het Nissan Nomination Committee).
  • voorstellen van aandeelhouders die niet worden ondersteund door de raad van bestuur van Nissan (wanneer de trustee zich van stemming moet onthouden).
 • Renault Group zou volledig blijven profiteren van de economische rechten (dividenden en opbrengsten van de verkoop van aandelen) van de aan de trust toevertrouwde aandelen, totdat die aandelen zijn verkocht. De overdracht aan de trust geeft geen bijzondere waardeverminderingen in de jaarrekening van Renault Group.
 • Door de overdracht van 28,4% van Nissan-aandelen van Renault aan de trust zou Nissan zijn stemrecht kunnen uitoefenen die verbonden is aan zijn rechtstreekse participatie in Renault Group.
 • De stemrechten van Renault Group en Nissan zouden zijn gelimiteerd op 15% van de uitoefenbare stemrechten. Daarbij kunnen beide merken hun stemrecht vrijelijk uitoefenen binnen de vastgestelde limiet.
 • Renault Group zou de trustee opdracht kunnen geven om de aan de trust toevertrouwde Nissan-aandelen te verkopen als dat voor Renault Group commercieel verantwoord is. Er is overigens geen verplichting om de aandelen binnen een vooraf bepaalde periode te verkopen.
 • Renault Group zou de volledige vrijheid behouden om de aandelen in de trust te verkopen in een ordelijk en gecoördineerd proces, waarin Nissan het eerste recht heeft om de aandelen te kopen, voor zichzelf of een specifieke derde partij.

Stemrecht & bestuur

 • Als gevolg van de nieuwe afspraken zou de bestuursovereenkomst die Renault Group en de Franse overheid op 4 februari 2016 hebben gesloten met betrekking tot de participatie van die laatste in Renault Group, worden beëindigd. Daardoor zou de Franse overheid vrijelijk al zijn stemrechten in de Renault-Group kunnen uitoefenen.
 • Renault Group zou het recht behouden om twee vertegenwoordigers in de raad van bestuur van Nissan te benoemen, en Nissan zou het recht behouden om twee vertegenwoordigers in de raad van bestuur van Renault Group te benoemen.
 • De Alliance Operating Board zou het coördinatieforum blijven voor Renault Group, Nissan en Mitsubishi Motors.
downloads