Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Statement Renault Group betreft versterking alliantie

Alliance   Corporate

Na maanden van constructieve gesprekken met Nissan Motor Co. Ltd maakt Renault Group vandaag bekend dat het – onder voorbehoud van goedkeuring van de raad van bestuur – een belangrijke mijlpaal heeft bereikt in de besprekingen over nieuwe fundamenten onder het partnerschap van beide ondernemingen.

De ambitie is om de banden binnen de Alliantie Renault-Nissan te versterken en de waardecreatie voor alle stakeholders te maximaliseren via een drietrapsbenadering:

 • Het partnerschap opnieuw laden met hoogwaardige operationele projecten.
  • Dit zou diverse belangrijke projecten omvatten in Latijns-Amerika, India en Europa, gericht op drie gebieden: markten, voertuigen en technologieën.
 • De strategische flexibiliteit vergroten met nieuwe initiatieven waaraan partners kunnen deelnemen.
  • Nissan gaat investeren in Ampere – de onderneming die puur op EV- & software-ontwikkeling is gericht en door Renault Group is opgericht – met als doel om strategisch aandeelhouder te worden.
 • Een evenwichtig bestuur en wederzijds aandeelhouderschap om versnelde operationele efficiëntie te bevorderen.
  • Renault Group en Nissan zouden daarbij een aandeel van 15% in elkaar behouden, met een lock-up- en een standstill-verplichting. Ze kunnen dan beide hun stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan hun rechtstreekse participatie van 15%, met een limiet van 15%.
  • Renault zou 28,4% van zijn Nissan-aandelen onderbrengen in een Frans trustfonds, waar de stemrechten voor de meeste besluiten zijn ‘geneutraliseerd’ terwijl de economische rechten (dividenden en opbrengsten van verkoop van aandelen) nog steeds volledig ten goede komen aan Renault Group totdat die aandelen zijn verkocht.
  • Renault Group kan de trustee opdracht geven om de in het trustfonds ondergebrachte Nissan-aandelen in een ordelijk en gecoördineerd proces te verkopen als dat voor Renault Group commercieel verantwoord is, zonder de verplichting om de aandelen binnen een vooraf bepaalde periode te verkopen.
  • De Alliance Operating Board zou het coördinerende forum blijven.

De overeenkomsten zijn nu in een afrondend stadium en de transactie blijft onder voorbehoud van goedkeuring van de raden van bestuur van Renault Group en Nissan.

De leden van de Alliantie maken het nieuws bekend na de goedkeuring van de raden van bestuur.

downloads