Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Renault Group: eerste verjaardag van de Refactory en inhuldiging van de Factory VO in Flins

Persbericht

2 december 2021. Renault Group presenteert vandaag de concrete vooruitgang van het Refactory-project dat een jaar geleden werd gelanceerd om de fabriek van Flins (Yvelines, Frankrijk) om te bouwen tot de eerste Europese fabriek voor circulaire economie op het vlak van mobiliteit. Speciaal voor deze gelegenheid opent de groep zijn Factory VO, de eerste fabriek die gespecialiseerd is in de revisie van tweedehandsauto’s op industriële schaal. Deze conversie maakt deel uit van het wereldwijde transformatieplan van Renault Group gericht op waardecreatie en duurzame ontwikkeling.

Jean-Dominique Senard, voorzitter van de Raad van Bestuur van Renault Group: “Ik ben erg trots op het werk dat onze teams hebben geleverd om in een recordtijd de grootste Europese fabriek voor circulaire economie op het vlak van mobiliteit op te richten. Met de Refactory tonen we aan dat een positieve conversie en transformatie van de industrie mogelijk is in Frankrijk. Het is maar een van de voorbeelden van de dynamiek van de groep, die zich uit op alle fronten van de ecologische transitie, de transformatie van vaardigheden en de uitvinding van nieuwe mobiliteitsvormen.”

Luca de Meo, CEO van Renault Group, voegde eraan toe: “We komen onze belofte na: een jaar na zijn lancering belichaamt de Refactory een innovatief en ambitieus project voor de vestiging van Flins, een nieuwe bron van economische, sociale en ecologische waarde. De Refactory is een uithangbord van de Renaulution-strategie, die Renault Group aanzet tot een diepgaande, snelle en duurzame transformatie, gedreven door waardecreatie. Centraal in dit project toont onze eerste fabriek voor tweedehandsauto’s ons vermogen om onze beroepen in verband met de circulaire economie te industrialiseren. De Factory VO positioneert ons bovenaan de groeiende markt van tweedehandsauto’s, met een uniek industrieel apparaat dat tot 45.000 voertuigen per jaar kan reviseren.”

De Refactory in Flins: verwezenlijkingen en perspectieven

De Refactory steunt op een ecosysteem opgebouwd rond vier gebieden:

  • RE-TROFIT: omvat de retrofit- en revisieactiviteiten voor tweedehandsauto’s. De Factory VO is operationeel sinds september 2020 en heeft al meer dan 1.500 voertuigen gereviseerd. In de komende twee jaar zullen we onze capaciteit uitbreiden en nieuwe activiteiten introduceren, zoals zoals uitgebreide carrosseriereparaties. Tegen 2023 zal ook een voorstel worden bestudeerd voor een retrofit-aanbod om bedrijfsvoertuigen om te bouwen tot elektrische voertuigen.
  • RE-ENERGY: draagt bij tot de ontwikkeling van toepassingen rond de tweede levenscyclus van batterijen en nieuwe energie. Met de opmars van de elektrische mobiliteit bereidt Gaia, een dochteronderneming van Renault Group gespecialiseerd in de herstelling van batterijen, zich voor op een schaalvergroting: tegen eind 2021 zullen er 2.000 batterijen worden hersteld en tegen 2030 worden dat er meer dan 20.000 per jaar. In samenwerking met Mobilize verwelkomde de site van Flins in 2021 een stationaire energieopslag op basis van batterijen, met een capaciteit van 15 MWh (project ‘Advanced Battery Storage’). De ontwikkeling van mobiele of stationaire energieopslagsystemen voor diverse toepassingen (bouwterreinen, opslag van zonne-energie, aan boord van schepen, enz.) zal in 2021 en 2022 een capaciteit van 30 MWh vertegenwoordigen. In het kader van de joint venture Hyvia, gewijd aan waterstofmobiliteit, zal de vestiging van Flins vanaf 2022 ook instaan voor de assemblage van brandstofcellen en laadstations, alsook voor de levering van waterstof.
  • RE-CYCLE: groepeert de activiteiten recyclage en hergebruik van onderdelen en materialen. Wanneer de fabrieksteams van Choisy-le-Roi, experts in de revisie van mechanische onderdelen, tussen 2021 en 2022 aankomen, zal het mogelijk worden om het gebruik van recuperatie- en ruilonderdelen binnen de Factory VO en Renault Group te maximaliseren. Ook zal de strategische activiteit inzake herstellingen van elektronische kaarten (mechatronica) worden uitgebreid in het kader van deze activiteitenoverdracht. Dit gebied zet de implementatie voort van korte lussen voor de recyclage van materialen en onderdelen, zoals katalysatoren of bumpers.
  • RE-START: omvat het project rond het innovatie- en opleidingscentrum. Dit gebied groepeert drie entiteiten: een innovatiecentrum ten dienste van de industrie 4.0 voor de ontwikkeling van onder meer prototyping, 3D-printing, de retrofit van onze robots, een prototypingactiviteit voor bedrijfsvoertuigen en een campus waar medewerkers van Flins beroepsopleidingen met diploma kunnen volgen. Begin 2022 zal dit gebied worden uitgebreid met een incubator voor onderzoek naar en innovatie in de circulaire economie, alsook met nieuwe certificerende academische opleidingen, georganiseerd met de steun van de regio.

Eind 2021 zullen 700 medewerkers van Flins de Refactory-activiteiten hebben vervoegd. Tegen 2030 wil de site meer dan 3.000 mensen tewerkstellen.

Factory VO: termijnen, kosten en kwaliteit op het hoogste niveau

Om de waarde van het product te vrijwaren en in te spelen op de groei van de tweedehandsmarkt (OW) steunt de revisiefabriek in Flins op een uniek model, uitgewerkt om de termijnen, kosten en kwaliteit naar het beste niveau op de markt te tillen. De Factory VO is een 100 procent gedigitaliseerde vestiging die de traceerbaarheid en realtime monitoring van de stappen in het revisieproces verzekert. De site werd ontwikkeld om alle voertuigtypes van alle merken te reviseren en steunt hoofdzakelijk op vier belangrijke troeven:

1. SCHAALVERGROTING:
Met een oppervlakte van 11.000 m2 is de Factory VO in Flins de grootste revisievestiging in Europa. Ze is georganiseerd in drie teams en kan 180 tweedehandsvoertuigen per dag reviseren. Dat komt overeen met 45.000 voertuigen per jaar tegen 2023, een cijfer dat op middellange termijn nog kan worden verdubbeld.

2. KOSTEN:
De site dankt zijn concurrentiekracht aan een hoge productiviteitsgraad, dankzij de organisatie op de lijn en geoptimaliseerde productiesystemen voor nieuwe voertuigen. De Factory VO beschikt over korte lussen voor onderdelen en materialen, afkomstig van filialen zoals Gaia, Indra en Choisy om de vervanging van onderdelen tot een minimum te beperken en de voorkeur te geven aan herstellingen. De verdeling van de logistieke stromen over tweedehandse en nieuwe voertuigen maakt het ook mogelijk om de kosten te verlagen en de impact op het milieu te beperken.

3.TERMIJNEN:
Met vier productielijnen is de Factory VO zo georganiseerd dat er geen stappen achteruit zijn. De technische keuring, uitgevoerd door SGS Automotive Services, is geïntegreerd in de lijn om de efficiëntie te verhogen en de termijnen in te korten. De site is uitgerust met een foto- en videostudio op een draaiplateau om geautomatiseerde opnames te genereren (tot tien voertuigen per uur). Deze hogeresolutiescanner geeft toegang tot een virtuele 360-gradeninspectie (interieur, exterieur, onderkant koetswerk en banden). Dit instrument, ontworpen door specialist Twinner, maakt het mogelijk om de auto onmiddellijk opnieuw te verkopen zonder te wachten op zijn terugkeer naar de concessie. Gemiddeld reviseert de Factory VO een voertuig in 8 in plaats van 21 dagen.

4. KWALITEIT:
Voor gereviseerde voertuigen gelden dezelfde kwaliteitsnormen als voor de productie van nieuwe voertuigen. Het systeem omvat een onafhankelijke kwaliteitscontrole, evenals een kwalificatiesysteem voor de batterijen van elektrische voertuigen. Tegen 2022 zullen 200 werknemers de overstap maken naar de Factory VO. Deze interne aanwervingen in de fabriek van Flins gaan gepaard met een gecertificeerd opleidingsprogramma, bestaande uit een gemeenschappelijke basis (naverkoopstrategie, duurzaamheid van de materialen, recyclage enz.) en meer gerichte opleidingen voor de Factory VO (elektromechanica, smart repair).

Het Refactory-project staat centraal in de duurzaamheidsstrategie van Renault Group. Het is een globaal industrieel project dat op grotere schaal zal worden toegepast, zoals onlangs in de fabriek van Sevilla (Spanje). Deze activiteiten dragen op hun niveau bij tot het decarbonisatietraject om de Europese vestigingen van Renault Group tegen 2040 koolstofneutraal te maken.

over Renault Group