Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Renault Group overtreft zijn doelstellingen voor 2021 en versnelt zijn Renaulution-strategie

Personenauto's
 • Financiële vooruitzichten voor 2021 ruimschoots overschreden:
  • Operationele marge 2021: 3,6% (vs. voorspelde operationele marge van dezelfde orde als in het eerste halfjaar van 2021, hetzij 2,8%). De Renaulution-doelstelling om in 2023 een operationele marge van meer dan 3% te halen, werd dus al twee jaar vroeger bereikt
  • Operationele free cash-flow (FCF) van de Auto-afdeling1 voor variatie van de behoefte aan werkkapitaal: € 1,6 miljard (vs. voorspelling van positieve operationele FCF van de Auto-afdeling)
 • Doelstellingen Renaulution vervroegd behaald, Renault Group versnelt zijn strategie:
  • Besparingsplan voor vaste kosten van € 2 miljard ten opzichte van 2019 uitgevoerd met een jaar voorsprong
  • Daling van break-even2 met 40% ten opzichte van 2019 gerealiseerd met 2 jaar voorsprong (initiële doelstelling was een daling van meer dan 30% tegen eind 2023)
  • Doeltreffendheid van het commerciële beleid van Renaulution, dat de volumewaarde bevordert (prijseffect op +5,7 punten over het hele jaar) en dat in 2022 zal worden voortgezet
  • Orderboek van Renault Group in Europa goed voor meer dan drie maanden verkoop, ondersteund door de aantrekkelijkheid van het Renault E-TECH-aanbod, Arkana, de bedrijfsvoertuigen, Dacia Sandero en de zuiver elektrische Dacia Spring.
  • Verbetering van de productmix en uitbreiding van het gamma voortgezet in 2022, met onder meer de lancering van Renault Mégane E-TECH en Austral, Dacia Jogger
 • Resultaten voor 2021
  • Omzet van Renault Group: € 46,2 miljard: +6,3% vs. 2020
  • Operationele marge van Renault Group: € 1,7 miljard (3,6% van de omzet): een verbetering met € 2 miljard tegenover 2020. Deze bedroeg 4,4% in de tweede helft van 2021
  • Operationele marge van de Auto-afdeling1 tot € 507 miljoen (1,2% van de omzet van het segment): verbetering met € 1,8 miljard tegenover 2020 (+4,4 punten)
  • Nettoresultaat van € 967 miljoen.
  • Operationele free cash-flow van de Auto-afdeling1 na variatie van de behoefte aan werkkapitaal: € 1,3 miljard, wat bijdraagt tot de vermindering van de nettoschuld van de Auto-afdeling met € 2 miljard
  • • Renault Group bevestigt zijn CAFE-doelstellingen3 voor 2021 (personenwagens en bedrijfsvoertuigen) te hebben bereikt in Europa, met name dankzij de sterke E-TECH-verkoop , die bijna een derde van de inschrijvingen van personenwagens van het merk Renault in Europa vertegenwoordigde (tegenover 17% in 2020).
 • Vooruitzichten voor 2022:

In een marktomgeving die nog wordt getroffen door de halfgeleidercrisis, met name in het eerste halfjaar (totaal verlies in de productie van 2022 geschat op 300.000 voertuigen), en door de stijging van de grondstoffenprijzen, verwacht Renault Group voor dit jaar:

  • een operationele marge voor Renault Group van 4% of meer,
  • een operationele free cash-flow van de Auto-afdeling van € 1 miljard of meer

Renault Group loopt vooruit op zijn middellangetermijndoelstellingen voor Renaulution en organiseert in het najaar van 2022 een Capital Market Day.

“Renault Group heeft zijn financiële doelstellingen voor 2021 ruimschoots overtroffen, ondanks de impact van het tekort aan halfgeleiders en de stijgende grondstoffenprijzen. Dat weerspiegelt het hoge tempo waarmee de ingrijpende transformatie van Renault Group, ingezet in het kader van Renaulution, vordert. Dankzij de voortdurende inzet van de teams en door voort te bouwen op de Alliantie versnellen we de ontplooiing van onze strategische ambities om Renault Group te positioneren als een competitieve, technologische en verantwoordelijke speler,” verklaarde Luca de Meo, CEO van Renault Group

“Met deze resultaten voor 2021 zet Renault Group een beslissende stap in zijn herstel. Deze prestatie is te danken aan de eerste vruchten van de nieuwe strategie van Renault Group, die waarde boven volume plaatst, en aan de strikte financiële discipline. Zo konden we bepaalde doelstellingen van Renaulution op duurzame wijze en met een of twee jaar voorsprong bereiken. Renault Group versnelt de uitvoering van zijn strategische projecten met als enig doel waarde te creëren voor alle stakeholders,” verklaarde Clotilde Delbos, CFO van Renault Group

De omzet van Renault Group bedraagt € 46.213 miljoen, een stijging met 6,3% ten opzichte van 2020. Bij constante wisselkoersen5 en perimeter stijgt hij met 8,0% (negatief wisselkoerseffect voornamelijk te wijten aan de devaluatie van de Russische roebel, de Turkse lira, de Argentijnse peso en de Braziliaanse real).

De omzet van de Auto-afdeling exclusief AVTOVAZ bedraagt € 40.404 miljoen, een stijging met 7,1% ten opzichte van 2020.

Het herstel van de automarkt draagt 4,4 punten bij.

Het nieuwe commerciële beleid, dat werd gelanceerd tijdens het derde kwartaal van 2020 en dat de meest rendabele segmenten voorrang geeft, heeft geleid tot een positief nettoprijseffect van 5,7 punten. Het succes van Arkana, die in het tweede kwartaal van 2021 werd gelanceerd en de vernieuwing van het merk Renault in het C-segment markeert, heeft samen met de prestaties van de bedrijfsvoertuigen geleid tot een positief effect van 2,2 punten. Deze twee effecten compenseren het volumeverlies van 7,5 punten dat voornamelijk verband houdt met de toepassing van dit beleid dat waarde boven volume stelt.

De ‘Andere’ effecten van +5,3 punten zijn te danken aan de afname van het aantal overnameverbintenis bij verkoop als gevolg van het beleid om de meest rendabele kanalen te selecteren, alsook aan de verkoop van verschillende filialen van Renault Retail Group in 2021. De hogere bijdrage van de verkoop van onderdelen en accessoires en het herstel van de netwerkactiviteiten, die in 2020 sterk te lijden hadden onder de lockdownmaatregelen, droegen eveneens positief bij.

De omzet van AVTOVAZ stijgt met 10,4% tot € 2.850 miljoen, voornamelijk dankzij sterke prijsstijgingen en een productmixeffect van 18,4 punten die de negatieve impact van de valuta meer dan compenseerden (-6,8 punten). Het merk LADA behoudt zijn leiderschap op de Russische markt met een marktaandeel van bijna 21%. LADA Vesta en LADA Granta bezetten respectievelijk de eerste en tweede plaats in het Russische verkoopklassement.

Renault Group registreert een positieve operationele marge van € 1.663 miljoen (3,6% van de omzet) tegenover € -337 miljoen in 2020. De operationele marge van Renault Group bedraagt 4,4% van de omzet in het tweede halfjaar van 2021.

De operationele marge van de Auto-afdeling exclusief AVTOVAZ stijgt van € 1.710 miljoen naar € 260 miljoen (0,6% van de omzet).

Het herstel van de automarkt heeft een positieve impact van € 293 miljoen

Het effect mix/prijs/verrijking van € 1.127 miljoen is het resultaat van het commerciële beleid dat waarde boven volume verkiest, alsook van prijsstijgingen om de devaluaties van de wisselkoersen en de kosteninflatie te dekken. Dat beleid compenseerde het negatieve volume-effect van € 579 miljoen ruimschoots.

Het effect ‘Productiviteit’ (aankopen, garantie, R&D, productie- en logistiekkosten, algemene kosten) is positief en bedraagt € 852 miljoen, voornamelijk dankzij de aankoopprestaties (€ 541 miljoen) en de optimalisering van de R&D-uitgaven.

Dankzij deze operationele prestaties kan de stijging van de grondstofprijs, die € -468 miljoen bedraagt, ruimschoots worden gecompenseerd.

De ‘Andere’ effecten bedragen € +483 miljoen en kunnen met name worden verklaard door de betere prestaties van de activiteit onderdelen en accessoires en die van het netwerk, alsook door een gunstige impact van de verkoop met overnameverbintenis.

De operationele marge van AVTOVAZ bedraagt € 247 miljoen, een stijging met € 106 miljoen, en dat voornamelijk als gevolg van de prijsstijging die het negatieve wisselkoerseffect en de stijging van de grondstoffenprijzen ruimschoots compenseerde.

De bijdrage van de Verkoopfinanciering aan de operationele marge van Renault Group bedraagt € 1.185 miljoen, een stijging met € 178 miljoen in 2020. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de sterke verbeterde risicokost, die 0,14% van de gemiddelde productieve activa bedraagt, tegenover 0,75% in 2020. Dat uitstekende niveau is te verklaren door de verbetering van de risicoparameters en door een terugkeer naar de normale situatie van de invorderingsprocessen die werden getroffen door de lockdowns in 2020.

RCI Bank and Services realiseert 0,4% meer nieuwe financieringen (exclusief wisselkoerseffect, negatief ten belope van € 92 miljoen) dan in 2020, daarbij geholpen door de sterke prestaties van de financieringsdossiers voor tweedehandswagens en door de gemiddelde gefinancierde bedragen, die 7,2% hoger liggen voor nieuwe en tweedehandswagens.

De andere opbrengsten en bedrijfskosten zijn negatief ten belope van € -265 miljoen (tegenover € -1 662 miljoen in 2020). De voorzieningen voor herstructureringskosten van € 430 miljoen worden gecompenseerd door de verkoop van activa (€ 487 miljoen), die voornamelijk verband houden met de verkoop van verschillende filialen van Renault Retail Group (RRG) in het kader van de aangekondigde strategie.

Na verrekening van de andere opbrengsten en bedrijfskosten bedraagt het bedrijfsresultaat van Renault Group € 1.398 miljoen tegenover € -1.999 miljoen in 2020.

Het financiële resultaat bedraagt € -350 miljoen, een verbetering met € 132 miljoen ten opzichte van 2020, en dat voornamelijk als gevolg van de boekhoudkundige herziening van de waarde van de lening gewaarborgd door de Franse staat.

De bijdrage van aanverwante ondernemingen bedraagt € 515 miljoen, waarvan € 380 miljoen gekoppeld aan de bijdrage van Nissan, een stijging van € 5.660 miljoen ten opzichte van 2020. Ter herinnering: in 2020 omvatte de bijdrage van Nissan € -4.290 miljoen aan waardeverminderingen op activa en herstructureringskosten (waarvan € -1.934 miljoen aan IFRS-bewerking).

De lopende en uitgestelde belastingen vertegenwoordigen een kost van € 596 miljoen tegenover een kost van € 420 miljoen in 2020, een verschil dat te wijten is aan het betere resultaat.

Het nettoresultaat bedraagt € 967 miljoen. Het nettoresultaat voor het aandeel van Renault Group bedraagt € 888 miljoen (€ +3,26 per aandeel, tegenover € -29,51 per aandeel in 2020).

De zelffinancieringscapaciteit van de Auto-activiteit6, exclusief herstructureringsuitgaven, omvat € 1 miljard aan RCI-dividenden en bedraagt € 4,8 miljard, een stijging met € 2,8 miljard ten opzichte van 2020.

Deze zelffinancieringscapaciteit dekt ruimschoots de materiële en immateriële investeringen voor de verkoop van activa, die € 3,2 miljard bedragen (€ 5,1 miljard in 2020).

Zonder de impact van deze verkopen bedraagt het netto CAPEX- en R&D-percentage van Renault Group 8,5% van de omzet. Inclusief verkopen bedraagt het 7,3% inclusief verkopen, tegenover 11,3% in 2020.

De operationele free cash-flow van de Auto-afdeling6 is positief ten belope van € 1.272 miljoen, na verrekening van € 602 miljoen aan herstructureringsuitgaven, de verkoop van activa ten belope van € 574 miljoen en de negatieve impact van de variatie in de behoefte aan werkkapitaal voor € -330 miljoen.

De operationele free cash-flow van de Auto-afdeling en de verkoop van de effecten in Daimler voor € 1,1 miljard dragen bij tot de vermindering van de nettoschuld van de Auto-afdeling met € 2 miljard. Deze bedroeg op 31 december 2021 nog € 1,6 miljard.

Op 31 september 2021 vertegenwoordigde de totale voorraad(inclusief het zelfstandige netwerk) 336.000 voertuigen tegenover 486.000 per eind september 2020.

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2022 voorstellen om geen dividend uit te keren voor boekjaar 2021.

In 2022 zal Renault Group vervroegd € 1 miljard terugbetalen van de lening van een bankpool met Franse staatsgarantie, evenals € 1 miljard op de contractuele vervaldag. De volledige lening zal uiterlijk eind 2023 terugbetaald zijn.

Decarbonisatie en transitie staan centraal in onze ESG-strategie

In 2021 schreef Renault Group over zijn bestaansreden: “We laten het hart van de innovatie kloppen zodat mobiliteit ons dichter bij elkaar brengt” en publiceerde het zijn ESG-strategie, die steunt op drie pijlers: koolstofneutraliteit, veiligheid en inclusie.

Renault Group heeft de ambitie om tegen 2040 koolstofneutraal te zijn in Europa en tegen 2050 wereldwijd, door de koolstofuitstoot over de hele levenscyclus van een wagen terug te dringen: aangekochte materialen en onderdelen, productievestigingen, emissies van voertuigen op de weg, tweede leven, maar ook recyclage. Deze klimaatstrategie werd gepresenteerd in het klimaatrapport dat in april 2021 werd gepubliceerd.

Het voorbije decennium investeerden Renault Group en de Alliantie al meer dan € 10 miljard in elektrificering. Deze beweging wordt nog versneld: de Alliantie investeert de komende vijf jaar nog eens € 23 miljard. Dankzij de vijf gemeenschappelijke elektrische platformen, die de meeste segmenten dekken, wil het merk Renault tegen 2030 een zuiver elektrisch merk worden voor personenwagens in Europa.

Renault Group lanceerde meer dan een jaar geleden het ReFactory-project om de site van Flins (Yvelines, Frankrijk) om te vormen tot de eerste Europese fabriek die zich toelegt op de circulaire economie van de mobiliteit en die steunt op vier polen:

 • RE-TROFIT met de ‘Factory VO’ (Véhicules d’Occasion), de eerste fabriek die gespecialiseerd is in de revisie van tweedehandswagens op industriële schaal.
 • RE-ENERGY: draagt bij tot de ontwikkeling van toepassingen rond de tweede levenscyclus van batterijen en nieuwe energie.
 • RE-CYCLE: groepeert de activiteiten recyclage en hergebruik van onderdelen en materialen.
 • RE-START, een project voor een innovatie- en opleidingscentrum met drie entiteiten: een innovatiecentrum ten dienste van de industrie 4.0, een opleidingscampus en een incubator voor onderzoek en innovatie in de circulaire economie.

De ReFactory van Flins wil tegen 2023 jaarlijks 45.000 voertuigen renoveren en tegen 2030 jaarlijks 20.000 batterijen herstellen. Dat moet tegen 2030 zo’n 3.000 banen opleveren in de vestiging. Dat globale industriële project zal op grotere schaal worden toegepast, zoals het project dat onlangs in de fabriek van Sevilla werd opgestart.

Tot slot denkt Renault Group zijn organisatie opnieuw uit met het oog op de transformatie van de autosector en lanceerde Renault Group in 2021 de ReKnow University, die zich toelegt op de verwerving van nieuwe vaardigheden op het vlak van elektrificering, analyse en cyberbeveiliging van gegevens of de recyclage van voertuigen en hun batterijen. In Frankrijk werden 2.600 personen opgeleid in 2021 en in 2022 zullen dat er meer dan 3.000 zijn, met als doel om tegen 2025 in het totaal 10.000 personen op te leiden.

Vooruitzichten & strategie

Vooruitzichten voor 2022:
In een marktomgeving die nog wordt getroffen door de halfgeleidercrisis, met name in het eerste halfjaar (totaal verlies in de productie van 2022 geschat op 300.000 voertuigen), en door de stijging van de grondstoffenprijzen, verwacht Renault Group voor dit jaar:

 • een operationele marge voor Renault Group van 4% of meer
 • een operationele free cash-flow van de Auto-afdeling van € 1 miljard of meer

Dankzij zijn prestaties kan Renault Group zijn Renaulution-strategie versnellen door zijn industriële en technologische troeven in de verf te zetten:

 • Renault Group bevestigt zijn ambitie op het vlak van elektrische wagens met de doelstelling om Renault tegen 2030 tot een zuiver elektrisch merk te maken in Europa. Daartoe onderzoekt Renault Group de mogelijkheid om zijn elektrische activiteiten en technologieën samen te brengen in een specifieke entiteit in Frankrijk, om zo de groei te versnellen.
 • – Parallel daarmee bestudeert Renault Group de mogelijkheid om zijn activiteiten en technologieën voor verbrandings- en hybridemotoren en transmissies buiten Frankrijk samen te brengen in een specifieke entiteit, om het potentieel van deze technologieën en de knowhow van Renault Group te versterken.

De resultaten van deze denkoefeningen zullen regelmatig worden gedeeld met de verschillende instanties van Renault Group en zullen het voorwerp uitmaken van informatie- en/of raadplegingsprocedures conform de geldende bepalingen in de verschillende betrokken landen.

Renault Group loopt vooruit op de middellangetermijndoelstellingen van Renaulution en zal de resultaten van deze strategische denkoefeningen gebruiken om op Capital Market Day in de herfst van 2022 een update voor te stellen van zijn strategie, die Renault Group positioneert als een competitieve, technologische en verantwoordelijke referentie.


Geconsolideerde resultaten van Renault Group

downloads

over Renault Group