Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Verborgen schatten van Renault: de Anechoic Chambers

Renault   RENAULT STORY

De autowereld ondergaat momenteel een ware revolutie. In die context versnelt Renault Group zijn omschakeling naar de productie van elektrische voertuigen met het strategische plan Renaulution. Dat is in 2021 gestart met als doel om zich vanaf 2030 als fabrikant van 100% elektrische modellen te profileren in Europa.

Om die transformatie te realiseren, rekent Renault op de vaardigheden en knowhow van zijn ingenieurs, technici en experts van het Technische Centrum van Aubevoye (Eure). Hier zijn verborgen schatten zoals de afdelingen Akoestiek en Elektromagnetische Compatibiliteit, die bijdragen aan de uitmuntende producten van Renault.

Het technische centrum van Aubevoye

Het ‘Centre Technique’ van Aubevoye is een vestiging waar geheimhouding centraal staat. In 1982 is het geopend en het bestaat dus dit jaar veertig jaar. Niettemin speelt het nog steeds een belangrijke rol voor de toekomst van de groep. Alleen ingewijden komen hier binnen. De vestiging bestrijkt een oppervlakte van 620 hectare met aangrenzend 272 hectare bos, dat 60 kilometer aan testbanen herbergt.

Experts, ingenieurs en technici werken er aan de afstelling, validatie en homologatie van de voertuigen. Alles wordt getest: rijden en remmen in alle weersomstandigheden en op alle wegtypes, duurzaamheid, thermische weerstand bij hoge en lage temperaturen, akoestische kwaliteiten en elektromagnetische compatibiliteit.
Het Technische Centrum van Aubevoye in cijfers:

  • 75.000 m2 overdekte ruimten
  • 620 hectare bebouwd
  • 272 hectare bos
  • 60 km aan testbanen
  • 33 bijzondere testsituaties (snelheidsring, stadscentrum, middelhoge bergen, steile hellingen, enz.)
  • 44 testbanken
  • 2 windtunnels
  • 11 verschillende testbanken
  • 18 corrosiebakken
  • Meerdere simulatie- en meetmiddelen

Geluiddemping van de toekomst

Alpine_A480_Endurance_racing
Lawaai en trillingen zijn belangrijke onderzoeks- en ontwikkelingselementen voor Renault. Werken aan de akoestiek van een auto is fundamenteel om enerzijds een hoogstaand geluidscomfort te bieden en anderzijds de waarneembare kwaliteit en robuustheid van het voertuig te verzekeren. Ook zorgen deze inspanningen ervoor dat de producten aan de nationale, Europese en internationale regelgeving voldoen.

Of zoals Stéphane Barrelet, Head of Acoustics and Vibrations at Renault Group uitlegt: “Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe akoestische ervaring. Het geluidslandschap van steden is sterk veranderd en de elektrische auto biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van geluid. Hij brengt stilte en stelt ons in staat om te werken aan toegevoegde geluiden om nieuwe klankervaringen uit te werken. Ons doel bestaat erin nieuwe auditieve ervaringen, een opmerkelijke audiokwaliteit en meer innovatieve diensten aan te bieden, zoals spraakherkenning of (in de toekomst) een gepersonaliseerde audiobeleving.”

In tegenstelling tot auto’s met verbrandingsmotor zijn elektrische voertuigen inherent stil. De experts op het gebied van akoestiek en trillingen moesten zich dus hieraan aanpassen. Hun oorspronkelijke missie om lawaai te verminderen is geëvolueerd naar de uitwerking van een nieuwe akoestische ervaring en het bieden van innovatieve diensten aan de klanten.

Om de veiligheid van bestuurders en voetgangers te garanderen, legt de regelgeving de constructeurs nieuwe normen op, zoals de installatie van een geluidsgenerator: het Vehicle Sound for Pedestrians (VSP). Dat geluid is verplicht om voetgangers te waarschuwen wanneer het voertuig minder dan 30 km/u rijdt en biedt autobouwers de mogelijkheid om een geluidssignatuur te creëren voor hun voertuigen.

In de Anechoic Chambers werken de akoestische experts van Renault aan een echte klankarchitectuur, bestaande uit geluiden die zowel binnen als buiten de wagen worden weergegeven. De Renault Megane E-Tech electric biedt de bestuurder bijvoorbeeld een gloednieuwe welkomstanimatie en diverse waarschuwingsgeluiden voor voetgangers: een dynamische, een rustgevende en een futuristische klank.

Alpine_A480_Endurance_racing

“De Renault Megane E-Tech electric is een erg stille auto. Om er zeker van te zijn dat voetgangers hem horen aankomen, hebben we drie nieuwe geluiden ontwikkeld die goed hoorbaar zijn, terwijl het comfort binnenin behouden blijft en de omgeving niet wordt verstoord. De tests uitgevoerd in het Centre Technique van Aubevoye maken het mogelijk om de wagen te homologeren met een maximaal geluidsniveau om omgevingshinder te beperken en een minimaal vereist geluidsniveau voor de veiligheid van voetgangers”, verduidelijkt Thomas Antoine, Expert Leader Acoustics and Vibrations at Renault Group.

Bij de modellen van Renault wordt alles in het werk gesteld om een globaal design te creëren, zowel aan de buitenkant als in het interieur. Louis-Ferdinand Pardo, Specialist Akoestiek en Life on Board: “De klant moet op een vriendelijke, aangename en zachte wijze worden begeleid in zijn bewegingen. De auditieve HMI – Interactie Mens-Machine – voegt een akoestische dimensie toe aan de systemen die de interactie tussen bestuurder en auto regelen.”

De uitdaging van elektromagnetische golven

Hedendaagse voertuigen zijn steeds meer verbonden met hun omgeving. Het lijken wel smartphones op wielen. Samen met radio’s, navigatiesystemen, radars en geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) maken ze deel uit van een elektromagnetisch ecosysteem en ontvangen en verzenden ze voortdurend data in allerlei frequenties.

Al die elektromagnetische golven en frequenties mogen de elektronische functies niet verstoren en mogen de veiligheid in en buiten het voertuig niet in gevaar brengen. Om dat te bereiken voert het laboratorium voor elektromagnetische compatibiliteit meer dan duizend testsessies per jaar uit.

“De wereld wordt doorkruist door elektromagnetische golven die kunnen interageren met alle elektronische systemen. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat onze voertuigen volkomen veilig en betrouwbaar zijn en dat ze strikt voldoen aan de hiervoor geldende voorschriften,” vertelt Stéphane Coumert, Hoofd Validatie Energiesysteem en Elektronica.

De afdeling Elektromagnetische Compatibiliteit

Alpine_A480_Endurance_racing
De afdeling Elektromagnetische Compatibiliteit (CEM) is in 2006 opgericht. Hier werken de experts aan de homologatie en validatie van alle voertuigen van Renault Group. Die worden getest in drie verschillende kooien van Faraday: de immuniteitskamer, de mutismekamer en de radiofrequentiekamer.

Het werk van de teams in de CEM-pool richt zich op het vermijden van elke vorm van interferentie, storing en slechte communicatie met het oog op twee hoofddoelstellingen: de veiligheid en betrouwbaarheid van het voertuig garanderen en voertuigen leveren die strikt voldoen aan de nationale, Europese en internationale regelgeving.

Het homologatie- en validatieproces steunt op drie cruciale punten: de weerstand van het voertuig verzekeren tegen de invloeden van elektromagnetisch velden van al dan niet ingebouwde zenders, ervoor zorgen dat het voertuig zijn eigen elektromagnetische omgeving niet verstoort en een optimale radio-ontvangst verzekeren.

David_Vincent_Alpine_Endurance

Xavier Bunlon, Electromagnetic Compatibility Expert at Renault Group: “De autowetgeving eist dat voertuigen over een relatief brede frequentieband worden getest op hun weerstand tegen elektromagnetische velden. Die frequentieband omvat een groot aantal diensten die in het dagelijkse leven voorkomen: radio- en televisieuitzendingen en frequentiebanden van mobiele telefoons.”

Alpine_A480_Endurance_racing

Als aanvulling op die wettelijke vereisten testen de experts van Renault bijkomende frequentiebanden om te anticiperen op nieuwe technologieën en vooral om op een hoger niveau te testen (tot twee keer de wettelijke norm) om de conformiteit van de productie en de betrouwbaarheid van het voertuig gedurende zijn hele levensduur te verzekeren. Zo waren er voor de nieuwe Renault Megane E-Tech electric meer dan tweehonderd testsessies nodig, 25% meer dan voor een vergelijkbaar model met verbrandingsmotor.

Elektromagnetische Anechoic Chambers

Ten eerste zijn alle Anechoic Chambers van deze afdeling kooien van Faraday, d.w.z. metalen structuren die geen elektromagnetische stralen doorlaten en die zijn ontworpen om reflecties van de golven te elimineren en zo de ruimte te isoleren van externe invloeden.

DE IMMUNITEITSKAMER: in deze ruimte kunnen verschillende antennes verschillende frequenties aftasten. De ingenieurs simuleren diverse situaties die zich onderweg kunnen voordoen, bijvoorbeeld wanneer de auto voorbij een vliegbasis rijdt waarvan de radars of antennes het voertuig eventueel kunnen verstoren. Zo garanderen ze de perfecte werking, veiligheid en betrouwbaarheid van de auto.

DE MUTISMEKAMER: net als bij de vorige ruimte zijn de muren geïsoleerd, waardoor de stralen uitgezonden door het voertuig en de elektronische uitrusting kunnen worden gemeten zonder de invloed van externe straling. De voertuigen worden beschermd tegen elektromagnetische ruis van buitenaf door het effect van een kooi van Faraday. De testvoertuigen zijn uitgerust met verschillende antennes die rechtstreeks verbonden zijn met de computers in de controlekamer om de golven van de voertuigen te bestuderen en te controleren of ze niet ten koste gaan van de radio-ontvangst en andere functies van het voertuig.

DE RADIOFREQUENTIEKAMER: hier zijn de muren en vloeren bedekt met kegels om te voorkomen dat golven terugkaatsen. De ruimte is van vloer tot plafond bedekt met 3.000 absorberende kegels van 1,5 meter hoog. De ruimte is 18 meter lang, 16 meter breed en 11 meter hoog. De wanden absorberen geluids- of elektromagnetische golven, waardoor elke echo die de metingen zou kunnen verstoren, wordt vermeden. Een boog met zendantennes bevindt zich in de ruimte met kleine en grote gele kruisen. “Er worden golven gestuurd door het voertuig in het midden van de boog te plaatsen. Zo kunnen we de radio-ontvangst in kaart brengen om ervoor te zorgen dat die ontvangst in alle posities optimaal zal zijn”, aldus Stéphane Coumert.

Veilige en betrouwbare voertuigen

Alpine_A480_Endurance_racing
De klant moet de garantie hebben dat hij over een uiterst veilig en betrouwbaar voertuig beschikt. Dat is precies wat de experts van Renault Group in gedachten hebben wanneer ze al deze tests uitvoeren. Of zoals Stéphane Coumert stelt: “Elektronica is niet meer weg te denken uit auto’s. Het aantal elektrische en elektronische voorzieningen in de auto is in vijftien jaar tijd verviervoudigd van 20 naar 80. Zodra er een nieuwe functie wordt geïntegreerd, is het onze taak om die te valideren en onze klanten veilige en betrouwbare voertuigen te garanderen die voldoen aan de betreffende wetgeving. Ons mooiste succes is dat de klant niets van ons bestaan afweet. Zo zijn we een echte verborgen schat voor zijn veiligheid.”

Alpine_A480_Endurance_racing

over Renault