Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Welkom bij de Software République

RENAULT STORY

Vijf industriële en technologische grootheden slaan de handen in elkaar om software te ontwikkelen ten dienste van een rijker en duurzamer mobiliteitsaanbod voor regio’s, ondernemingen en burgers. François Dossa, directeur van de ‘open innovation’-projecten bij Groupe Renault, schetst het beeld van de Software République.

Nooit eerder evolueerde de mobiliteit zo snel als de voorbije jaren, met de diversificatie van de businessmodellen en het aanbod inzake connectiviteit, elektrificering en multimodaliteit.

Toch staan we nog maar aan het begin van de evolutie: volgens een studie zou de wereldwijde mobiliteitsmarkt tegen 2035 nog met 60% groeien tot 11.000 miljard euroi. Hoe is die opmars te verklaren? Voornamelijk door de opkomst van technologische doorbraken (elektrische voertuigen, nieuwe onderdelen, nieuwe services, enz.) die de ontwikkeling van nieuwe systemen en software vereisen.

“De Software République biedt een antwoord op de ingrijpende veranderingen die de mobiliteitswereld doormaakt.” François Dossa, lid van het directiecomité van Groupe Renault, belast met ‘open innovation’-projecten.

Concurrentievermogen en soevereiniteit

De Verenigde Staten en China hebben dit goed begrepen en werken reeds aan strategieën met versterkte integratie. Deze kunnen we opsplitsen in twee categorieën. Enerzijds is er de zogeheten ‘verticale’ strategie van Tesla, met de ambitie om het hele hart van de wagen te controleren, inclusief batterijen en software. En anderzijds zien we dat groepen van Chinese auto- en technologiebedrijven horizontale integratiestrategieën implementeren om concurrentiële formules op het vlak van intiligente mobiliteit aan te bieden.

In deze context kadert de Software République, die “vorm geeft aan een nieuw ontwikkelingstraject voor mobiliteitssoftware,” verduidelijkt François Dossa. Die horizontale integratiestrategie beantwoordt tegelijk aan een concurrentiële uitdaging voor Renault en, algemeen gesproken, aan een uitdaging op het vlak van soevereiniteit. Frankrijk en de rest van Europa moeten immers dringend een duurzaam ecosysteem uitbouwen.

‘Software’ en ‘République’

De Software République bestaat uit een aantal partners, die stuk voor stuk bouwstenen of ‘competenties’ vertegenwoordigen die nodig zijn om innovatieve mobiliteitssoftware te ontwikkelen. Onder die partners zijn er vijf founding partners: Atos, Dassault Systèmes, Groupe Renault, STMicroelectronics en Thales. Volgens François Dossa “zullen deze founding partners de nodige competenties inbrengen om technologie- en software-innovaties te ontwikkelen voor de mobiliteit. De combinatie van al onze competenties zal de implementatie en commercialisering van deze innovaties versnellen.” De naam ‘Software République’ was dan ook een voor de hand liggende keuze:

‘Software’ omdat het gaat om de ontwikkeling van software op drie belangrijke vlakken: voertuigsystemen, mobiliteitssystemen en ecosystemen voor energie. Dat alles met behulp van onmisbare technologische hefbomen zoals artificiële intelligentie, cybersecurity, gespecialiseerde elektronica, big data en digitale simulatie.

‘République’ om de werking van het ecosysteem aan te duiden, meer bepaald een strategie van open innovatie, met complementaire partners (grote ondernemingen, start-ups, universiteiten, onderzoekscentra, overheden enz.) om samen nieuwe innovatieve oplossingen en nieuwe diensten te ontwikkelen.

Intelligente en duurzame mobiliteit

Uiteindelijk zullen de softwares en oplossingen ontwikkeld binnen de Software République zich richten tot operatoren van mobiliteitsdiensten (privébedrijven of openbare instellingen), “en ze in staat stellen om aanbiedingen te ontwikkelen die de toegankelijkheid van de regio’s vergemakkelijken en de ervaring van de burgers en het energiebeheer ten goede komen,” legt François Dossa uit.

Als een van de eerste concrete oplossingen die met de partners worden besproken, wil ‘Plug&Charge’ het elektrische laadproces vereenvoudigen door nieuwe technologieën en diensten te ontwikkelen. Dit systeem herkent een voertuig, die op een compatibele laadpaal wordt aangesloten, zodat de laadbeurt automatisch wordt betaald. De Software République buigt zich nu ook over de simulatie van stromen om de snelle en open toegang tot en uitwisseling van mobiliteitsinformatie op het niveau van geografie vergemakkelijken, alsook om oplossingen aan te reiken die het verkeer vlotter laten verlopen en files, tijdverlies en CO2-emissies verminderen.

“De Software République zal vanaf 2021 concreet worden met de lancering van de eerste specifieke samenwerkingen in het 2e kwartaal.” François Dossa

Onderzoek en ontwikkelingen

Om de plaats en rol van iedereen in de Software République goed te begrijpen, kan de werking ervan als volgt worden samengevat:

  • Een groep founding partners die de strategie bepalen en voorrang geven aan de te ontwikkelen technologische oplossingen.
  • Specifieke samenwerkingsverbanden om technologische toeleveranciers voor de mobiliteit op te richten, door gezamenlijk nieuwe technologische oplossingen te ontwikkelen en op de markt te brengen.
  • Een incubator om de meest innovatieve start-ups in mobiliteitstechnologie te ontwikkelen.
  • Een investeringsfonds gespecialiseerd in mobiliteitstechnologie om de meest veelbelovende start-ups te financieren.
  • Een onderzoeksinstituut om uitwisselingen tussen de industrie en de academische wereld te bevorderen.

i Bron: Boston Consulting Group

over Renault Group