Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

FINANCIELE RESULTATEN 2011

Persbericht

“Dankzij de inzet van alle medewerkers wist Renault het hoofd te bieden aan de verschillende tegenslagen die het afgelopen jaar tekenden en werd de free cash flow doelstelling voor 2011 zelfs overschreden. De verkoopstijging van 19% van de Groep buiten Europa, vooral in Brazilië en Rusland, vormt een fraai voorbeeld van de internationale ontwikkeling van de Groep. In 2012 verwachten we de 43% van onze verkoop buiten Europa ruim te kunnen overschrijden. En bovendien de nummer één in Frankrijk en de nummer twee in Europa te kunnen blijven”, aldus Carlos Ghosn, CEO van Renault.

De omzet van de Groep komt uit op 42.628 miljoen euro, een stijging van 9,4%. Door de verkoopdynamiek en een betere productmix droeg de Automobieltak 40.679 miljoen euro bij aan de omzet, en dat is 9,4% meer in vergelijking met 2010.De operationele marge van de Groep blijft stabiel op 1.091 miljoen euro, ofwel 2,6 % van de omzet, tegenover 1.099 miljoen euro en 2,8 % in 2010.De Automobieltak bracht een operationele marge op van 330 miljoen euro (0,8% van de omzet) tegenover 396 miljoen euro (1,1% van de omzet) in 2010. De gunstige invloed van de verkoopaantallen (+ 455 miljoen euro) en een betere kostenverdeling in het kader van het monozukuri–programma (+ 500 miljoen euro) hebben niet geheel de negatieve – hoofdzakelijk externe – factoren kunnen compenseren. Deze factoren bestonden onder meer uit de stijging van de grondstofprijzen met maar liefst 509 miljoen euro, een ongunstig koerseffect van 199 miljoen euro en een negatieve invloed mix/prijs van 245 miljoen euro.De bevoorradingsproblemen ten gevolge van de tsunami in Japan zijn van negatieve invloed geweest op de operationele marge van de automobieltak voor naar schatting ongeveer 200 miljoen euro in 2011. De gevolgen waren vooral merkbaar voor de productie, de verkoopaanbiedingen en de logistiek.De bijdrage van de Verkoopfinancieringtak aan de operationele marge van de Groep bereikte een nieuw record met 761 miljoen euro, een stijging van 58 miljoen euro door de stijgende uitstaande bedragen en historisch lage risicokosten.De bijdrage van de partnerbedrijven blijft toenemen en komt in 2011 uit op 1.524 miljoen euro – onder invloed van Nissan – , in vergelijking met 1.289 miljoen euro in 2010.

Het netto resultaat komt uit op 2.139 miljoen euro, tegenover 3.490 miljoen euro in 2010 dat inclusief de overwaarde van 2.000 miljard euro was en die overbleef na de verkoop van de winstdelende preferente aandelen in AB Volvo. Het netto resultaat Groepsaandeel komt uit op 2.092 miljoen euro (7,68 per aandeel).

De operationele free cash flow van de automobieltak van 1.084 miljoen overschrijdt de doelstelling. Deze is het gevolg van de in standhouding van de operationele resultaten in een context die getekend werd door verschillende tegenslagen (bevoorradingsproblemen, schuldenlast) en een strak beheer van de behoefte aan kapitaalomzetfondsen en investeringen in een onzeker, economisch klimaat.

Deze resultaten maken het mogelijk om het derde jaar op rij de netto financiële schuldenlast van de automobieltak te verlagen die daarmee een historisch laagtepunt bereikte met 299 miljoen op 31 december 2011, een daling van niet minder dan 1.136 miljoen euro. De Groep voerde in 2011 een beleid dat gericht was op de beperking van de bruto schuldenlast van de automobieltak door de verschuldigde 2 miljard euro op de lening van de Franse Staat vervroegd af te lossen en toch de liquiditeitsreserve van de automobieltak op een hoog niveau te houden, nl. op 11,4 miljard euro, tegenover 12,8 miljard euro in 2010. Het netto solvabiliteitspercentage op eigen kapitaal kwam daarmee eind 2011 uit op 1,2% (tegenover 6,3% eind 2010).

Conform de strategie “Renault 2016 – Drive the Change” zal een dividend van 1,16 euro per aandeel, die de dividenden vertegenwoordigen die de Groep in 2011 heeft ontvangen uit partnerbedrijven, ter goedkeuring worden voorgelegd tijdens de volgende Algemene aandeelhoudersvergadering.

Tags Financieel

over Renault Group