Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Mobilize, creëer een ervaring

Mobilize   RENAULT STORY

Een antwoord bieden op de uitdagingen en problemen van stedelijke mobiliteit, een globale ervaring ontwerpen, niet vanaf de tekentafel maar van de smartphone ... Het is zo dat EZ-1 Prototype werd geboren: de concretisering van een mobiliteitservaring, ontwikkeld op maat van de nieuwe behoeften van consumenten, steden en operatoren. Patrick Lecharpy, Design-directeur van Mobilize, blikt terug op dit ongeziene "creatieve epos".

“Het was de eerste keer dat ons werd gevraagd om een mobiliteitsoplossing uit te werken die perfect beantwoordt aan de nieuwe behoeften van gebruikers, steden en operatoren. Een echte uitdaging! ”

Een uitdaging die Patrick Lecharpy met des te meer enthousiasme aanging omdat de entiteit Design van Mobilize die hij leidt, speciaal werd opgericht om “globaal te denken” en rekening te houden met het mobiliteitssysteem als geheel.

De aanzet van deze aanpak: rekening houden met ieders verwachtingen. Wat de operatoren en gemeenten betreft, zijn er heel wat behoeften: parkeren, files, multimodaliteit, vermindering van de milieu-impact, energiebesparing, circulaire economie.

Gebruikers, zowel in de stad als in de rand van de stad, zijn op zoek naar oplossingen die zowel aangepast zijn aan hun professionele als hun persoonlijke verplaatsingsbehoeften … maar dan zonder verplicht te zijn om in een eigen voertuig te investeren.

Hoe dan ook, een mobiliteitservaring is niet mogelijk zonder een smartphone-app. Gebruikers beginnen er hun mobiliteitservaring mee. De app is hun eerste contact met de dienst. In deze aanpak moet het ook mogelijk zijn om het voertuig van afstand te herkennen, te openen of de binnenkant ervan virtueel te bezoeken.

Een nieuw soort verzoek, een nieuw antwoord

Zodra al deze elementen bij elkaar waren gebracht, was onze opdracht heel duidelijk, glimlacht Patrick Lecharpy: we moesten een voertuig creëren die een service biedt die beantwoordt aan alle behoeften van alle klanten en alle mogelijke toepassingen. En zorgen dat hij er goed uitziet natuurlijk! 

Er moest dus een nieuwe creatieve aanpak uitgevonden worden!

Het Design-team van Mobilize beschikt daarbij over een belangrijke troef: het team is gestructureerd zoals een start-up, bestaande uit creatieve gebruikers van de stad, afgestemd op de verwachtingen van toekomstige klanten en in staat om die uit te drukken op het vlak van ervaring en design.
Hoewel de lokale overheden en de operatoren heel wat denkwerk hebben aangedragen, wilde Patrick Lecharpy een stap verder gaan en de nieuwe hedendaagse culturele en emotionele drijfveren in kaart brengen.

De beste stap was om mijn team rechtstreeks naar de bron te sturen om de meest accurate informatie ter plaatse te verzamelen.

Het hele team heeft zich gemobiliseerd: sommigen hebben het bestaande aanbod getest, terwijl anderen enkele maandenlang experimenteerden met alle soorten van gedeelde mobiliteit. Vervolgens gaf iedereen zijn ervaringen en de geobserveerde gebruiken door aan designer Eduardo die vervolgens de eerste storyboards sketchte. Beetje bij beetje kreeg EZ-1 Prototype vorm …

Een nieuwe ervaring in gedeelde mobiliteit

Dankzij deze nieuwe aanpak konden we voortbouwen op al deze ervaringen; tot onze grote verbazing gingen we veel sneller vooruit op een erg reactieve en interactieve modus,” herinnert Patrick Lecharpy zich.

Voor het Design-team was het de eerste keer dat zoveel experimenten in één project werden samengebracht. En ze bleken allemaal onmisbaar om de meest relevante ervaring te ontwikkelen rond een shared, elektrisch, gerecycleerd en recycleerbaar voertuig dat is bedoeld voor autodelen. EZ-1 Prototype is niet zomaar een vervoermiddel, maar een nieuwe ervaring van gedeelde mobiliteit.

“We willen zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot een eenvoudig toegankelijk, gebruiksvriendelijk, vrolijk en zelfs ludiek vervoermiddel, zonder de noodzaak te hebben om het voorwerp te kopen, verduidelijkt Patrick Lecharpy. Op het vlak van mobiliteit schrijven we echt ‘het volgende verhaal’.”

Tags MOBILIZE

over Mobilize