Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Financiële resultaten 2013

Renault bereikt aangekondigde jaardoelstellingen

Persbericht

‘Ondanks het ongunstige economische klimaat heeft de Groep dankzij de inzet van alle Renault-medewerkers zijn doelstellingen voor 2013 behaald. Gestimuleerd door dit resultaat kan de Groep vol vertrouwen het tweede deel van het strategisch plan opstarten’, aldus Carlos Ghosn, CEO van Renault.

In 2013 behaalde de Groep een omzet van 40.932 miljoen euro, een stijging van 0,5 %1. De bijdrage van de divisie Auto aan de omzet bedraagt 38.775 miljoen euro; 0,4 % meer in vergelijking met 20121, dankzij de stijging van het aantal kentekenregistraties en ondanks een sterke, negatieve invloed van valuta. Tegelijkertijd ziet de Groep een gunstig prijseffect van de voortzetting van het gevoerde beleid om de merkwaarde van Renault te verbeteren en de zwakke positie van bepaalde valuta te compenseren.

De operationele marge van de Groep bedraagt 1.242 miljoen euro, tegenover 782 miljoen euro in 20121, en vertegenwoordigt 3,0 % van de omzet (1,9 % in 20121).

De operationele marge van de divisie Auto stijgt van 461 miljoen euro naar 495 miljoen euro en komt uit op 1,3 % van de omzet. Ondanks een negatief wisselkoerseffect is het resultaat mede te danken aan het prijsbeleid en kostenbeheersing.

De bijdrage van de divisie Verkoopfinanciering aan de operationele marge van de Groep bedraagt 747 miljoen euro, tegenover 748 miljoen euro in 20121. De risicokosten (inclusief landenrisico) blijven stabiel op 0,42 % van het gemiddelde bedrag aan uitstaande leningen, tegenover 0,38 % in 2012.

De andere opbrengsten en exploitatiekosten zijn negatief en bedragen 1.276 miljoen euro, hoofdzakelijk als gevolg van een reserve van 514 miljoen euro ter dekking van de activiteiten van de Groep in Iran (reeds geregistreerd in het eerste semester), een bedrag van 488 miljoen euro dat overeenkomt met de reserves en waardevermindering van de activa, en 423 miljoen euro aan reorganisatiekosten voortvloeiende uit het in Frankrijk ondertekende competitiviteitsakkoord. Zo komt het exploitatieresultaat uit op -34 miljoen euro, tegenover 183 miljoen euro in 20121.

De bijdrage van de partnerbedrijven, voornamelijk Nissan, stijgt in 2013 naar 1.444 miljoen euro, tegenover 1.475 miljoen euro in 20121 (waarin ook de bijdrage van AB Volvo tot september 2012).

Het nettoresultaat komt uit op 695 miljoen euro en het nettoresultaat Groepsaandeel bedraagt 586 miljoen euro (2,15 euro per aandeel, in vergelijking met 6,43 euro per aandeel in 20121).

De operationele free cash-flow van de divisie Auto is positief met 827 miljoen euro, waarbij rekening is gehouden met een positieve variatie in de behoefte aan bedrijfskapitaal van 790 miljoen euro over de desbetreffende periode.

Eind december 2013 vertegenwoordigden de totale voorraden (inclusief de dealerorganisatie) 63 dagen verkoop tegenover 65 dagen eind december 2012.

De netto liquiditeitenpositie van de divisie Auto bedraagt 1.761 miljoen euro, een stijging van 229 miljoen euro ten opzichte van 31 december 20121.

RCI Banque heeft de diversificatie van de herfinanciering via het innen van deposito’s voortgezet, waarvan het bedrag uitkomt op 4,3 miljard euro aan uitstaande bedragen eind december 2013 in Frankrijk en Duitsland.

Er wordt een dividend van 1,72 euro per aandeel, stabiel ten opzichte van het jaar 2013, ter goedkeuring voorgelegd aan de volgende Algemene aandeelhoudersvergadering.

VOORUITZICHTEN VOOR 2014
De Groep voorziet een stabilisatie van de Europese markten. Tegelijkertijd wordt de groei van de markten in de opkomende landen, nog steeds ondersteund door China, op de korte termijn onzekerder. In deze context streeft Renault naar:

het verhogen van het aantal kentekenregistraties en de omzet van de Groep (bij constante wisselkoersen);

het verbeteren van de operationele marge van de Groep en de divisie Auto;

het genereren van een positieve operationele free cash-flow in de divisie Auto.

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN VAN RENAULT

In miljoen euro 2013 2012
Gecorrigeerd1
2012
Gepubliceerd
Omzet van de Groep 40.932 40.720 41.270
Operationele marge
% van omzet
1.242
3,0
782
1,9
729
1,8
Andere producten en exploitatiekosten – 1.276 – 599 – 607
Bedrijfsresultaat – 34 183 122
Financieel resultaat – 282 – 321 – 266
Kapitaalwinst uit aandelenverkoop A van AB Volvo 924 924
Aandeel in de resultaten van de partnerbedrijven 1.444 1.475 1.504
Waarvan: Nissan 1.498 1.213 1.234
  Volvo 80 80
  AVTOVAZ – 34 186 186
Lopende en uitgestelde belastingen – 433 – 549 – 549
Netto resultaat 695 1.712 1.735
Netto resultaat Groepsaandeel 586 1.749 1.772
Operationele Free cash-flow van de divisie Auto 827 609 597

1 Gecorrigeerd om de toepassing met terugwerkende kracht van de normen IFRS

11 ‘Partnerschappen’ en herziene IAS 19 ‘Voordelen personeel’ weer te geven

AANVULLENDE INFORMATIE
De geconsolideerde rekeningen van de Groep en de jaarrekeningen van Renault SA op 31 december 2013 zijn afgesloten door de Raad van Bestuur van 12 februari 2014. De accountants van de Groep hebben deze jaarrekeningen zorgvuldig gecontroleerd en het accountantsverslag voor de accountantsverklaring voor de geconsolideerde en de jaarrekeningen wordt momenteel verspreid. Het jaarverslag met de complete analyse van de financiële resultaten van 2013 is beschikbaar op www.renault.com onder de rubriek ‘Finance’.

Tags Financieel
downloads

over Renault Group