Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Renault Group maakt van Frankrijk het hart van zijn industriële strategie voor batterijen

Persbericht

Schiphol-Rijk - Renault Group kondigt vandaag zijn strategie aan voor het ontwerp en de productie van batterijen voor elektrische voertuigen in Frankrijk. Als essentiële stap in het 'Renaulution'-proces krijgt het batterijplan van Renault Group vorm door de ondertekening van twee grote partnerschappen. Enerzijds met Envision AESC, een historische partner van Nissan en wereldspeler in batterijtechnologie en -fabrieken voor slimme, koolstofarme batterijen. Anderzijds met Verkor, de startup uit het Franse Grenoble die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van batterijcellen voor elektrische voertuigen. Deze strategie heeft als doel om het concurrentievermogen en de efficiëntie van Renault Group op het vlak van elektrische voertuigen te verbeteren, de industriële transformatie te versnellen en de ecologische transitie waar te maken.

De twee nieuwe partnerschappen vullen de bestaande systemen binnen Renault Group aan. Zo is er het historische akkoord met LG Chem, dat momenteel batterijmodules levert voor het elektrische gamma van Renault. Binnenkort zal het ook de modules voor de toekomstige MeganE leveren. Tegelijkertijd gaan de gesprekken met ACC verder om dit ecosysteem eventueel vanaf 2027 te vervolledigen. Ook gaat binnen de Alliantie het onderzoek verder om de technologie van solide batterijen tegen 2030 te implementeren via het ASSB-project (All Solid-State Battery technology).

“Onze batterijstrategie steunt op tien jaar ervaring en investeringen van Renault Group in de waardeketen van elektrische mobiliteit. Deze nieuwe partnerschappen met Envision AESC en Verkor zullen onze positie aanzienlijk versterken om zo tegen 2030 een miljoen elektrische voertuigen met het label ‘made in Europe’ te produceren. Dit is een belangrijke stap om ons concurrentievermogen te vergroten, Renault Group te verankeren in de Franse industriële dynamiek en onze doelstelling van koolstofneutraliteit te bereiken. Op die manier bevestigt Renault Group zijn vastberadenheid om in Frankrijk populaire, betaalbare en rendabele elektrische wagens te produceren”, vertelt Luca de Meo, CEO van Renault Group.

Envision AESC: een gigafabriek in Douai die elektrische voertuigen betaalbaar maakt voor de Europese markt

In het kader van zijn elektrische strategie werkt Renault Group samen met Envision AESC, dat in 2024 een gigafabriek zal bouwen in Douai met een capaciteit van 9 GWh om tegen 2030 24 GWh te behalen. Envision AESC, de batterijtak van het wereldwijde groene technologiebedrijf Envision Group, zal tot 2 miljard euro investeren in de productie van ultramoderne, koolstofarme en kostenefficiënte batterijen voor elektrische modellen, waaronder de toekomstige R5. Met dit partnerschap wil Envision AESC tegen 2030 2.500 banen creëren.

De gigafabriek van Envision AESC creëert niet alleen 700 extra banen in Hauts-de-France. Ook door de nabijheid van de productievestigingen van Renault ElectriCity (Douai, Maubeuge en Ruitz), kan Renault Group zijn concurrentievermogen en de efficiëntie van zijn productieketen op de markt van de elektrische voertuigen aanzienlijk versterken.

De gigafabriek van Douai effent de weg voor de productie van een koolstofarme batterij, in lijn met de doelstellingen van de Europese Green Deal. De fabriek bevordert ook de ontwikkeling van een circulaire economie wat betreft het recyclen van afval en afgedankte batterijen. Voor Renault Group is de fabriek een belangrijke troef om in 2040 en in 2050 wereldwijd koolstofneutraal te zijn in Europa. De verkoop van het merk Renault zal tegen 2030 voor 90% bestaan uit elektrische voertuigen.

“Envision Group heeft als missie om op technologisch vlak de ‘netto-nul’-partner te zijn voor bedrijven, overheden en steden over de hele wereld. We zijn dan ook verheugd dat Renault de batterijen van Envision AESC heeft gekozen voor zijn volgende generatie elektrische wagens. Door te investeren in de bouw van een nieuwe gigafabriek in Noord-Frankrijk willen we de transitie naar ‘zero carbon’ ondersteunen. Hiermee kunnen we namelijk batterijen en elektrische voertuigen met hoge prestaties en een grotere actieradius betaalbaar en toegankelijk maken voor miljoenen extra automobilisten. Deze eerste ontwikkelingsfase zal toekomstige grootschalige investeringen mogelijk maken om de lokale toeleveringsketen te ontwikkelen. Bovendien zal het de mogelijkheid bieden om de volledige levenscyclus van batterijen te benutten, zoals energieopslag, hergebruik van batterijen, slim opladen en circulaire economie. De gigafabriek effent in de regio het pad voor duizenden nieuwe groene banen met een hoge toegevoegde waarde binnen het kader van een volledig ecosysteem van batterijen”, aldus Lei Zhang, oprichter en algemeen directeur van Envision Group.

Renault Group en Verkor: een pilotproductielijn voor hoog presterende batterijen tegen 2022 en een gigafabriek tegen 2026

Als aanvulling op zijn partnerschap met Envision AESC ondertekent Renault Group een protocolakkoord om in het kapitaal van Verkor te stappen met een participatie van meer dan 20%. Renault Group is van plan om deel te nemen aan het consortium dat in 2020 werd opgericht rond deze Franse startup, dat wil inspelen op de uitdagingen van digitalisering, decarbonisatie en herindustrialisering van Frankrijk en Europa in de sector.

Samen willen Renault Group en Verkor een krachtige batterij ontwikkelen voor het C-segment en de hogere segmenten van het Renault-gamma en de Alpine-modellen. Via het consortium zullen ze op middellange termijn meer dan 1.200 rechtstreekse banen creëren.

Dit partnerschap zou in eerste instantie tot stand komen door de financiering van een R&D-centrum (Verkor Innovation Center) en een pilotlijn voor de prototyping en de productie van cellen en batterijmodules in Frankrijk vanaf 2022. In een tweede fase zal Verkor van start gaan met zijn project om de eerste gigafabriek van ‘high performance’-batterijen in Frankrijk te bouwen. Het bedrijf streeft naar een initiële capaciteit van 10 GWh voor Renault Group vanaf 2026, die tegen 2030 kan oplopen tot 20 GWh.

De samenwerking tussen Renault Group en Verkor zal steunen op een gemeenschappelijk stappenplan om enerzijds de koolstofuitstoot van het productieproces van batterijen met 75% terug te dringen in vergelijking met de huidige processen. Anderzijds willen de partners een bevoorradingsketen opzetten die traceerbaarheid mogelijk maakt en die de veiligheid van de grondstoffen voor elektrische wagens garandeert.

“We zijn er trots op dat we samenwerken met Renault Group en kijken ernaar uit om via dit partnerschap onze gemeenschappelijke visie te verwezenlijken, namelijk de implementatie van elektrische mobiliteit op grote schaal. Het is een belangrijk akkoord dat aantoont dat we vooruitgang boeken in ons stappenplan om tegen 2030 tot 50 GWh batterijcellen te produceren. Deze doelstelling vormt voor ons het fundament in de uitrol van een competitieve, soevereine en duurzame bevoorradingsketen voor batterijen in Europa”, verklaarde Benoit Lemaignan, CEO van Verkor.

De participatie in het kapitaal van Verkor is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke transacties, met name de voorlegging ervan aan de personeelsvertegenwoordiging overeenkomstig de geldende regelgeving.

over Renault Group