Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Renault Group onthult zijn “Purpose”: Our spirit of innovation takes mobility further to bring people closer

Persbericht

Tijdens de Algemene Vergadering van 23 april heeft Renault Group zijn “Purpose” (Bestaansdoel) voorgesteld aan zijn aandeelhouders. Dit bestaansdoel, uitgewerkt in overleg met alle werknemers en stakeholders en goedgekeurd door de Raad van Bestuur, drukt de ambities en betekenis uit van zijn collectieve project in Frankrijk en de rest van de wereld:
“Our spirit of innovation takes mobility further to bring people closer.”

Met deze zin willen Renault Group en zijn 170.000 werknemers de essentie van zijn missie ten dienste van klanten en stakeholders benadrukken. Het hart van de innovatie laten kloppen, getuigt zowel van de diepmenselijke en gulle dimensie als van de creativiteit, de inventiviteit en de technische kwaliteit van Renault Group.

“Bij Renault staan technologie en innovatie altijd ten dienste van de mens, en nooit andersom. Het uiteindelijke doel bestaat er namelijk in om ons dichter bij elkaar te brengen. Die vrijheid maakt de mobiliteit van vandaag en vooral die van morgen mogelijk,” benadrukte Jean-Dominique Senard, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Renault, bij de voorstelling van het “Purpose”.

Hij stond ook stil bij het aspect ‘competitiviteit’ dat daarmee gepaard gaat: “De kracht van een onderneming, zijn beweging en zijn dynamiek op lange termijn hangen af van de goede afstemming tussen de waarden, het bestuur en de strategie van de onderneming enerzijds en zijn bestaansreden anderzijds. Deze afstemming vertaalt zich in substantie en zingeving. En zingeving is op zijn beurt de voedingsbodem voor vertrouwen, de trots om er deel van uit te maken, de motivatie, het engagement van de stakeholders … en dus voor onze prestaties.”

De uitwerking van het bestaansdoel van Renault Group is het resultaat van een collectief project. In eerste instantie analyseerden werkgroepen honderden gesprekken met medewerkers uit de meest uiteenlopende afdelingen en landen, in de operationele entiteiten en op het niveau van de algemene directie. Tegelijkertijd werd de bedrijfscultuur bestudeerd. Dat werk werd ook aangevuld met gesprekken met externe stakeholders (partners, investeerders, ngo’s …).

Om dit bestaansdoel te voeden, wilde Renault Group verder gaan dan een Comité van stakeholders op te richten, door voor het einde van het jaar een Purpose Committee in het leven te roepen. Dat comité, bestaande uit internationale prominenten uit een veelheid aan horizonten en competentiedomeinen, zal de Raad van Bestuur analyses en aanbevelingen verschaffen om de strategie van Renault Group uit te stippelen.

Renault Group’s purpose:

Our spirit of innovation takes mobility further to bring people close.

We are caring, believing in responsible progress that respects everyone.
Since 1898, our history has been written by passionate people who create innovative products in tune with popular culture and made to accompany life. We do this because mobility is a source of fulfilment and a freedom. We believe that this freedom goes hand in hand with preserving the planet and living better together. That’s why we challenge ourselves to limit our impact on the climate and on resources, and to make mobility more inclusive and safer for everyone.

We are daring, embracing the future with optimism.
We are a place where people can be themselves, playing their part in a shared adventure. We are proud of our diversity, our French roots, and of our international presence which makes us open to the world. We are strengthened by the Alliance and by the constructive relationships we forge with our partners. From our very beginning, our spirit of innovation has taken us further, creating value, anticipating mobility needs and bringing people closer.

over Renault Group