Renault Group white logo Alpine logo white Renault cars logo white Dacia logo white Alliance cars logo white

Renault Nederland 1e importeur met certificering CO2-Prestatieladder

Persbericht

Renault Nederland heeft duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. Daarom is de importeur van start gegaan met certificering voor de CO2-Prestatieladder. Daarmee zet Renault zich in voor CO2-reductie én helpt Renault zijn afnemers om CO2-doelstellingen te realiseren met bijzonder milieuvriendelijke auto’s. Renault Nederland heeft 13 juli jl. als eerste auto-importeur in Nederland het CO2-Bewust Certificaat niveau 3 in ontvangst genomen uit handen van KEMA en is dientengevolge de eerste auto-importeur in Nederland die volledig volgens de CO2-Prestatieladder werkt.

De uitstoot van CO2 zorgt voor een wereldwijde klimaatverandering, met alle negatieve gevolgen van dien. Renault is zich bewust van zijn zogenoemde carbon footprint en neemt zijn verantwoordelijkheid in de vermindering ervan. De fabrikant wil de uitstoot van CO2 nóg effectiever bestrijden door zelf minder energie te verbruiken én door de inzet van energiezuinige en elektrisch aangedreven auto’s zowel intern als extern te stimuleren. Dit doet Renault onder meer al met het 100 % elektrische Z.E.-gamma, het groene eco2-label en voortdurende productinnovatie om CO2 te verminderen, zoals bijvoorbeeld de Renault Mégane 14% bijtelling.

CO2-Bewust Certificaat niveau 3
Om de eigen CO2-reductie en die van klanten en omgeving verder te ondersteunen, is Renault Nederland van start gegaan met certificering voor de CO2-Prestatieladder. Renault Nederland heeft op 13 juli jl. als eerste auto-importeur in Nederland het CO2-Bewust Certificaat niveau 3 in ontvangst genomen uit handen van KEMA. Dit houdt in dat Renault de CO2-uitstoot van zijn activiteiten voortdurend inventariseert en analyseert. Op basis hiervan worden reële en controleerbare reductiedoelstellingen geformuleerd.

Renault Nederland zet zich in om deze doelstellingen te behalen door onder meer verandering van:
– Beleid en Gedrag: door zich bewuster te zijn van de eigen CO2-uitstoot en welke invloed en bijdrage Renault kan leveren om deze uitstoot te verlagen;
– Energieverbruik: door efficiënter gebruik van energie en het onderzoeken van de mogelijkheden tot gebruik van schonere energiebronnen;
– Brandstofgebruik: door het brandstofgebruik van zijn eigen wagenpark terug te dringen met de inzet van Z.E.-modellen, modellen met een lage CO2-uitstoot, gunstige energielabels en door middel van Reflex, het flexwerkproject bij Renault.

Tevens stimuleert Renault Nederland zijn dealerorganisatie te streven naar een kwalificatie met een ‘BOVAG Erkend Duurzaam’-certificaat. Daarmee werkt Renault op een Maatschappelijk Verantwoorde wijze aan zijn missie: duurzame mobiliteit voor iedereen toegankelijk maken.

Reductiedoelstelling
In 2016 heeft Renault Nederland zich een reductie van 208,5 ton CO2 ten doel gesteld. Dat is een besparing van 23 procent ten opzichte van het referentiejaar (tweede helft 2010 – eerste helft 2011), toen de activiteiten van Renault Nederland een totale CO2-uitstoot van 906,5 ton (vergelijkbaar met de uitstoot van 90 huishoudens) veroorzaakten.

Over de CO2-Prestatieladder
De CO2-Prestatieladder is door ProRail ontwikkeld als instrument om bedrijven een voordeel te gunnen in hun aanbestedingen. Het initiatief is bedoeld om ondernemingen te stimuleren hun eigen CO2-uitstoot zichtbaar te maken en maatregelen te treffen om deze te verminderen. Voor het vergelijken van de individuele inspanningen zijn er vijf niveaus benoemd op de Prestatieladder (1 t/m 5). Per niveau kunnen ondernemingen een zogeheten ‘CO2-Bewust Certificaat’ behalen. Voor het behalen van het hoogste niveau dienen ook toeleveranciers aan eisen te voldoen. Renault is door de certificering een logische keuze voor ambitieuze MVO bewuste ondernemingen.

foto's

over Renault Group